ไดโอดกำลังหรือเพาเวอร์ไดโอดแบบไดโอดหัวน๊อตและการอ่านค่าไดโอด Stud Mount Diode Part Number

ไดโอดกำลังหรือเพาเวอร์ไดโอดแบบหัวน๊อต  Stud  Mount Diode

เบอร์ไดโอดกำลังหรือเพาเวอร์ไดโอดอยู่ในเคสไดโอดหัวน๊อต (Stud Mount  Diode)  รายการเบอร์ไดโอดหัวน๊อต จะมีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อต่อใช้งาน (Stud Mount ) ลักษณะทิศทางขั้วของไดโอดมี   2 แบบคือ   1)  แบบ Standard คือขั้วแคโทดอยู่ตรงเกลียว ขั้วแอโนดอยู่ตรงหางปลา  และ 2)  แบบ Reverse คือขั้วแอโนดอยู่ตรงเกลียว ขั้วแคโคดอยู่ตรงหางปลา   ต่อไปนี้เป็นสรุปสเปคสั้นๆ เพื่อให้ช่างเช็คสเปค    เทียบรุ่น   และหาเบอร์อุปกรณ์ทำวงจร    การอ่านค่าไดโอด ไดโอด 25A จะมีเลข 25 อยู่ในเบอร์เช่น  25F200 25= 25A   200=200V   ไดโอด  70A   จะมีเลข 70 อยู่ในเบอร์  70HF60  70 =70A    60=600V  ดูเบอร์จำนวนมากด้านล่างไดโอดหัวน๊อต  Stud  Diode  ໄດໂອດ
    รูปตัวอย่าง  ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard มีขั้วแคโทดอยู่ตรงเกลียว ขั้วแอโนดอยู่ตรงหางปลา
Standard  = Kathode to stud   


ไดโอดหัวน๊อต    Stud Mount  Diode  part number
รูปตัวอย่าง  ไดโอดหัวน๊อต แบบ Reverse  มีขั้วแอโนดอยู่ตรงเกลียว ขั้วแคโทดอยู่ตรงหางปลา

 Reverse   = Anode  to  stud  


รายการเบอร์ไดโอดหัวน๊อต     Stud Mount  Diode Part  Number

12F100 12A  1000V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25F10 25A  100V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR10 25A  100V        ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F200 25A  200V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR200 25A  200V         ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F40 25A  400V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR40 25A  400V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F60 25A  600V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR60 25A  600V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F80 25A  800V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR80 25A  800V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F100 25A 1000V     ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR100 25A 1000V      ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

25F120 25A  1200V     ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

25FR120 25A 1200V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF10 40A  100V       ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

40HFR10 40A  100V       ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF20 40A  200V        ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

40HFR20 40A  200V        ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF40 40A  400V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

40HFR40 40A  400V      ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF60 40A  600V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

40HFR60 40A  600V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF80 40A   800V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

40HFR80 40A  800V         ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF120    40A  1200V        ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

40HFR120 40A  1200V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

40HF160 40A  1600V        ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

40HFR160 40A  1600V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF10 70A  100V          ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

70HFR10 70A  100V         ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF20 70A 200V         ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

70HFR20 70A 200V         ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF40 70A  400V       ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

70HFR40 70A  400V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF60 70A  600V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

70HF80 70A  800V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

70HFR80 70A 800V        ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF100 70A  1000V     ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

70HFR100 70A   1000V    ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HFR120 70A  1200V    ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

70HF160 70A  1600V    ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

70HFR160 70A  1600V    ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

85HF120 85A   1200V    ไดโอดหัวน๊อต แบบ Standard

85HFR120 85A  1200V     ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Reverse  / กลับขั้ว

D40LU02C 40A  200V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU04A 40A  400V       ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU04C 40A  400V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU06A 40A  600V      ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standard

D40LU06C 40A  600V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU08A 40A  800V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU08C 40A  800V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU12A 40A   1200V   ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D40LU12C 40A  1200V    ไดโอดหัวน๊อต แบบ Standard

D70LU08C 70A   800V      ไดโอดหัวน๊อต  แบบ Standard

D70LU12C 70A  1200V     ไดโอดหัวน๊อต   แบบ Standardเรียนรู้เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร    ?
โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอดมี 17  เรื่องให้อ่าน เป็นต้น

ไดโอด (17)  

บทความเกี่ยวกับอะไหล่อิเล็กฯ (3)   

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)