เบอร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้กับวงจรขยายเสียง Transistor for Audio power Amplifier

Transistor   for    Audio   power   Amplifier

รวมเบอร์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้กับวงจรขยายเสียงทรานซิสเตอร์  ( Audio amplifier Transistor )  เป็นทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่มี   3  ขา และเป็นพาวเวอร์ทรานซิสเตอร์คู่แมทใช้ขยายสัญญาณย่านความถี่เสียง   ตัวถังเป็นแบบ TO-3 หรือจานบิน ( เคสโลหะ)  และเป็นเคส  TO-220 (เคสพลาสติกสีดำ) หรือลักษณะที่คล้ายกัน  แสดงวัตต์ กระแส และแรงดันของทรานซิสเตอร์ให้เปรียบเทียบ  เบอร์ทรานซิสเตอร์    Transistor  part nubmer   Audio power Amplifier
 Transistor   part  nubmer   Audio  power  Amplifier

เบอร์ ทรานซิสเตอร์ใช้กับวงจรขยายเสียง  ( Audio amplifier Transistor )

1)    BD911   complementary   to   BD912
BD911  NPN  15A   100V   90W    TO-220     
BD912  PNP  15A   100V   90W    TO-220

2)   2N3055    complementary   to     MJ2955
2N3055   NPN   15A   60V   115W    TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน
MJ2955   PNP   15A   60V   115W    TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน

3)    2N3773    NPN    16 A   140V   150W     Audio Amplifier Output   ทรานซิสเตอร์จานบิน
4)    2N6609   NPN     16A    140V   150W   TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน   Hihg Power Audio

5)  MJ15003   complementary   to  MJ15004
MJ15003    NPN    20A    140V   250W  Power  Bass  Power  Transistor for  High Power Audio  TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน 
MJ15004    PNP    20A    140V   250W  Power  Bass  Power  Transistor for  High Power Audio  TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน 

6)   TIP35C   complementary   to    TIP36C
TIP35C    NPN    25A   100V    125W   power    and Switching    TO-218-3
TIP36C    PNP    25A   100V    125W   power amplifier and Switching    TO-218-3

7)  TIP3055   complementary   to     TIP2955
 TIP3055    NPN   15A   60V    90W      TO218AC 
 TIP2955    PNP     15A   60V   90W     TO218AC

8)  MJ15015    complementary   to   MJ15016    
MJ15015    NPN    15A   120V   180W  High power Audio  TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน 
MJ15016    PNP    15A   120V   180W  High power Audio  TO-3   ทรานซิสเตอร์จานบิน 

9)  2SK1058  complementary   to    2SJ162
2SK1058   N   channel  MOSFET      7A    160V    100W  TO-3P   Low frequency power Amplifier  , Audio power Amplifier.
2SJ162      P   channel  MOSFET      7A    160V    100W  TO-3P   Low frequency power Amplifier  , Audio power Amplifier.

10)   MJL15024  complementary   to   MJL15025
MJL15024    NPN   16A   250V   250W   TO-3   High  Power  Audio    ทรานซิสเตอร์จานบิน 
MJL15025    PNP   16A   250V   250W   TO-3   High  Power  Audio    ทรานซิสเตอร์จานบิน 

11)   MJ15022   complementary   to  MJ15023
MJ15022   NPN   16A   200V   250W   TO-3   High  Power  Audio    ทรานซิสเตอร์จานบิน 
MJ15023   PNP   16A   200V   250W   TO-3   High  Power  Audio    ทรานซิสเตอร์จานบิน 

12)   MJL21194  complementary   to  MJL21193     
MJL21194   NPN  16A   250V  200W  TO-264    high power audio output
MJL21193   PNP  16A   250V  200W  TO-264    high power audio output

13)    MJW3281A   complementary   to   MJW1302A
MJW3281A    NPN  15A  230V   200W     TO−247    High power  Audio 
 MJW1302A   PNP   15A  230V  200W     TO−247    High power  Audio 

14)   2SC5200   complementary   to     2SA1943 
2SC5200   NPN   15A   230V   100W  High Fidelity  Audio Amplifier output 
2SA1943   PNP   15A   230V   100W  High Fidelity  Audio Amplifier output    TO-3PL

15)   TTC5200    complementary   to   TTA1943    
 TTC5200     NPN   15A  230V      100W  TO-3PL    High Fidelity  Audio Amplifier output 
 TTA1943      PNP  15A   230V      100W  TO-3PL    High Fidelity  Audio Amplifier output 

16)    TIP3055   complementary to TIP2955
TIP3055     NPN  15A   60V     90W    TO-247   Audio Amplifier
TIP2955     PNP  15A   60V     90W    TO-247   Audio Amplifier

17)   BD139  complementary to    BD140
BD139   NPN  1.5A  80V    1.25W      TO-126     Medium Power   audio amplifiers and drivers
BD140   PNP  1.5A  80V    1.25W      TO-126     Medium Power   audio amplifiers and drivers

18)    BD135  complementary to    BD136
BD135    NPN    1.5A   45V     1.25 W   TO-126     Meduim Power   audio amplifiers and drivers
BD136    PNP    1.5A   45V     1.25 W   TO-126     Meduim Power   audio amplifiers and drivers

19)    BD137  complementary to    BD138
BD137    NPN    1.5A   60V     1.25 W   TO-126     Meduim Power   audio amplifiers and drivers
BD138    PNP    1.5A   60V     1.25 W   TO-126     Meduim Power   audio amplifiers and drivers

20)   KSD882   complement to  KSB772YSTU
 KSD882     NPN    3A   30V    1 W   TO-126-3  Small Signal  BJT , audio  amplifier
 KSB772YSTU    PNP  3A   30V    1 W   TO-126-3  Small Signal  BJT , audio  amplifier


 
Transistor  part  number
การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ( ภาษาอังกฤษ  )

Check electronic  devices  with  multimeter   (  English )

บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่ >    https://testmultimeter.com/


Read  here   >    https://testmultimeter.com/เรียนรู้     เบอร์      อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร     ?    
โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด  มี  17  เรื่องให้อ่าน  เป็นต้น

เลือกอ่านหัวข้อต่อไปนี้ ................

1)  ไดโอด (17)    มี  17  เรื่อง 


3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)   มี   30 เรื่อง