รวมเบอร์ซีเนอร์ไดโอด 3V 5V 5.1V 12V 15V ใช้หาเบอร์แทนและตารางเบอร์ซีเนอร์ไดโอด Zener Diode ค่าอื่นๆเพิ่ม

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด 3V  5V  5.1V  12V  15V

ซีเนอร์ไดโอด 3V   5V  5.1V  12V  และ  15V     เป็นค่าที่นิยมใช้งานมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นในงานซ่อมและงานสร้างวงจรจำเป็นต้องเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเช็คซีเนอร์ไดโอดและการหาอะไหล่เบอร์แทน   ได้รวบรวมเบอร์ซีเนอร์ไดโอดจำนวนมากไว้ที่นี้จุดประสงค์เพื่อให้สังเกตเบอร์ของซีเนอร์ไดโอดว่ามันจะขึ้นต้นด้วยอักษรประมาณไหน   นอกจากนี้ยังช่วยหาตารางเบอร์ซีเนอร์ไดโอดได้ด้วย วิธีการคือให้เลือกมาสัก เบอร์จากนั้นพิมพ์เบอร์และตามด้วยคำว่า  " datasheet  " ในอินเตอร์เน็ตก็จะแสดงตารางเบอร์ซีเนอร์ไดโอดค่าอื่นๆมาให้   Zener  Diode  ค่า 5V นั้นค่าที่ถูกต้องตามตารางคือ  5.1V   ค่าวัตต์อาจเขียนต่างกันเช่น 0.5W บางที่อาจเขียน 500mW ซึ่งมีค่าเท่ากัน   0.5W = 500mW  และ   0.4W = 400mW   บางงานจำเป็นต้องระบุเบอร์ซีเนอร์ไดโอดแต่บางงานไม่จำเป็นต้องระบุโดยเพียงแค่บอกร้านอะไหล่ว่าต้องการซีเนอร์ไดโอดค่าอะไร เช่น  ต้องการซีเนอร์ไดโอดค่า  12V  0.5W  คือบอกแค่ค่าโวลต์กับวัตต์ทางร้านก็จะหยิบอะไหล่มาให้เลยzener diode  number  list


Zener  diode  number  list     

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    3V   ZD  Diode
BZX79-C3V0  3V      0.4W
BZX55C3V0   3V      0.5W    DO-35
1N5225B        3V      0.5W
TZX3V0B       3V      0.5W    DO-35
NZX3V0A       3V      0.5W
1N4619          3V      0.5W  
TZX3V0C       3V      0.5W    DO35
NZX3V0C      3V      0.5W
NZX3V0B       3V     0.5W 
ZPD3.0          3V      0.5W
1N4372A        3V     0.5W     DO-35
TZX3V0A       3V      0.5W     DO-35
1N5987B       3V      0.5W     DO-35
1N5987D       3V      0.5W     DO-35
1N5987C       3V      0.5W     DO-35
1N5987B       3V      0.5W     DO-35
NTE5065A    3V       1W        DO-35
BZX85B3V0  3V      1.3W     DO-41
 
เบอร์ซีเนอร์ไดโอด    5.1V    ZD  Diode
BZX79C5V1    5.1V   0.5W  DO-35
NZX5V1A        5.1V   0.5W
BZV85-C5V1  5.1V   1W      DO-41
TZX5V1A        5.1V   0.5W   DO-35
BZX79C5V1   5.1V   0.5W   DO-35
1N5231B        5.1V   0.5W 
TZX5V1C       5.1V   0.5W   DO-35
1N751A-1       5.1V   0.5W   DO-35
TZX5V1B       5.1V    0.5W   DO-35
BZX79-B5V1  5.1V   0.4W
1N4733A        5.1V   1W       DO-41
1N5231B        5.1V    0.5W   DO-35
BZX55C5V1   5.1V    0.5W   DO-35
TZX5V1C       5.1V   0.5W    DO-35
1N5338A        5.1V   5W      DO-15
TZX5V1C       5.1V   0.5W   DO-35
BZX55C5V1   5.1V   0.5W   DO-35
ZPD5.1       5.1V    0.5W      DO-35
ZPD5B1     5.1V    0.5W      DO-35
NZX5V1A   5.1V    0.5W  
1N5338B    5.1V    5W
TZX5V1B   5.1V    0.5W   DO-35
1N4733A    5.1V   1W  DO-41
BZX85C5V1       5.1V    1W 
1N4733A            5.1V    1W
MAZ20510AG    5.1V    1W   DO-41
BZV85-C5V1     5.1V    1W    DO-41
NTE135A           5.1V    1W
BZX85C5V1      5.1V    1W 
BZX85C5V1      5.1V    1.3W
1N5338B           5.1V    5W
1N5338B           5.1V    5W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V    0.5W   ZD  Diode
1N5242B      12V   0.5W    DO-35
BZX79C12   12V   0.5W    DO-35
BZX55B12    12V  0.5W    DO-35
1N5242B      12V   0.5W   DO-35
NZX12B       12V   0.5W   DO-35
TZX12D       12V    0.5W   DO-35
NZX12X      12V    0.5W   DO-35
1N5242B     12V    0.5W   DO-35
BZX55C12  12V    0.5W   DO-35
BZX55C12  12V    0.5W   DO-35
1N5242B     12V   0.5W   DO-35
1N759A       12V   0.5W    DO-35
 BZX55C12  12V    0.5W   DO-35
1N5242B     12V    0.5W   DO-35
 

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V    1W   ZD  Diode
1N4742A        12V   1W   DO-41
BZV85-C12    12V   1W   DO-41
1N4742A        12V   1W   DO-41
1N4742A        12V   1W   DO-41
1N4742A        12V   1W   DO-41
BZV85-C12    12V   1W   DO-41
1N4742          12V   1W   DO-41
BZV85-C12    12V   1W   DO-41
1N4744A        12V   1W   5%
 


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V   1.5W   ZD  Diode
1N5927B      12V     1.5W   DO-41
1N5927A      12V     1.5W 
1N5927CP   12V     1.5W 
1N5927P      12V     1.5W 
 
เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V    2W    ZENER  DIODE  2W
ZY12          12V    2W  DO-41
2EZ12D2  12V     2W  
 


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V  3W
1N5927B       12V   3W   DO-41
1N5927BG    12V   3W   DO-41
1N5927BG    12V   3W
3EZ12           12V   3W
 
เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V    5W
1N5349B    12V    5W
1N5349B    12V    5W DO-15
1N5349B    12V   5W  DO-15
1N5349B    12V   5W
1N5349A    12V   5W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  12V    10W   ZD  Diode
1N2810A   12V    50W
1N2810B   12V    50W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V    0.5W
1N5245B      15V     0.5W    DO-35
BZX55B15    15V    0.5W    DO-35
NZX15B        15V    0.5W
BZX55C15    15V    0.5W    DO-35
1N965B        15V     0.5W 
TZX15C        15V    0.5W    DO-35
BZX79C15    15V    0.5W    DO-35
NZX15X        15V    0.5W
NZX15A        15V    0.5W
TZX15B        15V    0.5W     DO-35
 
เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V  1W
BZV85-C15   15V    1W   DO-41
1N4744A       15V    1W   DO-41
BZX85C15    15V    1W
1N4744         15V    1W   DO-41
1N4744A       15V    1W   DO-41
  

เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V   1.5W
1N5929B      15V  1.5W   DO-41
1N5929AP   15V   1.5W 
1N5929CP   15V   1.5W 
1N5929P      15V   1.5W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V    2W   ZENER DIODE 2W
ZY15       15V    2W  DO-41
2EZ15D   15V   2W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V  3W
1N5929B   15V    3W 
3EZ15       15V    3W   DO-15
3EZ15D5   15V   3W    DO-41
3EZ15D     15V   3W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V    5W
1N5352B  15V  5W 
1N4962     15V   5W


เบอร์ซีเนอร์ไดโอด  15V    10W     และ อื่นๆ
1N2979B      15V   10W  DO-4
NTE5191A   15V   10W
BZY93C15   15V   20W
NTE5257A   15V    50W


การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (  ภาษาอังกฤษ )

Check electronic  devices  with  multimeter   (  English )

บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่ >    https://testmultimeter.com/


Read  here   >    https://testmultimeter.com/


เรียนรู้    เบอร์    อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร    ?
โดยจัดเป็นหมวดหมู่      แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด   มี 17  เรื่องให้อ่าน เป็นต้น

ไดโอด (17)  

บทความเกี่ยวกับอะไหล่อิเล็กฯ (3)   

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)