TRIAC Part Numbers เบอร์ไตรแอค มีในตลาด ( ไทย ) เบอร์ไตรแอค เบอร์ต่างๆ

TRIAC  Part  Numbers  เบอร์ไตรแอค

เบอร์ไตรแอค  ( TRIAC )  มีในตลาด ( ไทย )  สำหรับช่างหาอะไหล่ เช็คสเปคเพื่อหาเบอร์แทน

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปสั้นๆ  สนใจเบอร์ไหนให้เอาเบอร์นั้นไปเช็คสเปคกับ Datasheet เพื่อดูรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆใน Datasheet     ดูสเปคแรงดันและกระแส  เทียบเบอร์ไตรแอค นอกจากขนาดกระแสและแรงดันแล้วให้ดูลักษณะขาและค่าการทำงานอื่นๆใน Datasheet ของเบอร์นั้นๆ


ไตรแอค   TRIAC part nubmer

                           

triac part number  list


เบอร์ไตรแอค    TRIAC  Part   Numbers 

BTA06-700SW  6A  700V
BTA08-600B    8A    600V
BTA10-600B   10A   600V
BTA12-600B   12A   600V
BTA12-600C   12A   600V
BTA16-600B   16A   600V
BTA16-600C   16A   600V  
BTA16-800B   16A   800V  
BTA24-600B   25A   600V
BTB16-600BW  16A  600V
BTA26-600B     25A   600V
BTA41-600B     40A  600V
BTA41-800V     40A  800V
BTA25600B      25A  600V
BTA40-600B     40A  600V
BTA40-700B     40A  700B
BTA40-800B     40A  800V
Q6025L6         25A     600V
MAC15A8      15A     600V
MAC210A8     10A    600V
MAC210A10   10A    800V
MAC3020-15     15A  400V
MAC3040-8       8A    400V
MAC3040-15     15A  400V  
T2500DFP     6A   400V
T2500MFP    6A   600V
T2500NFP     6A   800V
T2800D         8A   400V 
T2802M        8A   600V
TMG3C60F   3A  600V
TMG5C6F     5A  600V
TMG8C80F   8A  800V
TMG10C80F2   10A    800V
TMG16C60F     16A   600V
TMG20C60F     20A    600V
TMG20CQ60F  20A    600V
TG16C40   16A   400V
TG25C40   25A  400V
TG25C60   25A  600V
TG35C60   35A  600V
TG70AA60         70A    600V
IXFN27N80Q     27A    800V
IXFN36N100      36A   1000V
IXFN44N60        44A   600V
IXFN48N50U3   48A   500V
SSG16C60Y      16A    600V
SSG16C80Y      16A     800V
SSG16C120Y    16A    1200V

Triac    3  ขา     ไตรแอค  Triac 
TMG5C40     5A   400V
TMG5C60     5A   600V  
TMG5C80     5A   800V    
TMG5C40F   5A   400V  
TMG5C60F   5A   600V  
TMG8C40     8A   400V
TMG8C60     8A   600V  
TMG8C80     8A   800V  
 TMG8C40F  8A   400V
TMG8C60F   8A   600V  
TMG10C40      10A     400V
TMG10C60      10A     600V  
TMG10C80      10A     800V  
TMG10C60F    10A    600V  
TMG10C80F    10A    800V  
TMG12C60      12A    600V  
TMG12C80       12A   800V   
TMG12C60F    12A    600V  
TMG12C80F    12A    800V   
TMG16C40      16A    400V     
TMG16C60      16A    600V      
 TMG16C80     16A    800V     
TMG16C60F    16A    600V      
TMG16C80F    16A    800V  
MBS4991  MBS4992  MBS4993  TRIAC part nubmer


เบอร์  MBS4991   MBS4992    MBS4993


TRIAC  nubmer  T20CQ6
                      TRIAC  part    nubmer   T20CQ6

    
triac number list
                      ตัวอย่างเบอร์    ไตรแอคเรียนรู้เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร  ?    โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด  มี  17  เรื่องให้อ่าน  เป็นต้น

เลือก      อ่านหัวข้อต่อไปนี้    .............

1)  ไดโอด (17)        มี  17  เรื่อง 


3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)     มี   30 เรื่อง

เลื่อนหน้า  > ด้านล่างสุด   เพื่อดูอะไหล่อื่นๆต่อ หรือดูที่เมนูด้านข้าง