SCR Part Numbers เบอร์เอสซีอาร์ เบอร์ SCR มีในตลาด ( ไทย)

SCR  Part  Numbers   เบอร์เอสซีอาร์  เบอร์  SCR 

เอสซีอาร์ ( SCR )   มีในตลาด ( ไทย)  สำหรับช่างหาอะไหล่  เช็คสเปคเพื่อหาเบอร์แทนและหาเบอร์อุปกรณ์เพื่อทำวงจร  เป็นข้อมูลสรุปสั้น ๆ  ถ้าสนใจเบอร์ไหนให้ค้น Datasheet  เพื่อเช็คข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ

SCR    Number   List

เอสซีอาร์   SCR   number list


SCR   Part   Numbers 

2N5060          800mA     30V
BT169D         800mA    400V
MCR100-3     800mA    400V
MCR100-6     800mA   400V
MCR100-8G  800mA   600V
MCR106-6G   4A         400V
C106MG         4A         600V
MCR72-6        8A        400V   
MCR310-10    10A       800V
ฺBT151-500R    7.5A     500V  
BT153         4A     500V
C122F1       8A      50V
TXN408     8A      400V
TYN608     8A      600V
TYN612    12A     600V
MCR8SDG   8A   400V
MCR8SMG  8A   600V
MCR8NG     8A    800V
2N6402G     16A   200V
SC16C80     16A   800V
SC16C120   16A  1200V
16RIA60   16A     600V
16RIA80   16A     800V
16RIA120  16A    1200V
BTW69-800RG  40A   800V
BTW691200       40A   1200V
40TPS08     35A   800V
22RIA60     22A   600V
22RIA80     22A   800V
22RIA100   22A   1000V
22RIA120   22A   1200V
25RIA60     25A   600V
25RIA80     25A   800V
25RIA120   25A   1200V
50RIA60     50A      600V
50RIA120   50A     1200V
T25NU80D    25A   800V
IRC10            3.1A  100V
IR106C1        4A     300V
IRC20           3.1A   200V


SCR    number    BT151-500R
                              SCR  part number    BT151-500R

                             
SCR  Part  number
                                SCR  part number    TYN612
การวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ( ภาษาอังกฤษ  )

Check electronic  devices  with  multimeter   (  English )

บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่ >    https://testmultimeter.com/


Read  here   >    https://testmultimeter.com/


เรียนรู้เบอร์อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์   
เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร   ?     
โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด  มี  17  เรื่องให้อ่าน  เป็นต้น

เลือก    อ่านหัวข้อต่อไปนี้ .......................................................

1)  ไดโอด (17)       มี  17  เรื่อง 


3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)     มี   30 เรื่อง

เลื่อนหน้า  > ด้านล่างสุด   เพื่อดูอะไหล่อื่นๆต่อ หรือดูที่เมนูด้านข้าง