พัดลมระบายความร้อน 12V พัดลม 12VDC

 พัดลมใช้ไฟ 12VDC ใช้กับระบบที่ใช้ไฟ 12VDC  มีหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ 30mm จนถึง 120mm  ความเร็วรอบถ้าใช้รหัสรุ่นเป็น M (Medium) จะเป็นความเร็วรอบปานกลาง  ถ้าใช้รหัสรุ่นเป็น  H  ( High)จะมีความเร็วรอบสูง วิธีการระบุขนาดของพัดลมให้ดูตัวอย่างตามรูปนี้ อาจใช้ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือวัดอื่นๆ จะได้ขนาดตามที่ระบุในรหัสรุ่น เช่นรหัสรุ่น  9225 หมายถึงมีขนาดกว้างหรือยาว 92mm และหนา 25mmข้อมูลสำหรับเช็คสเปค เปรียบเทียบ และหารุ่นแทน
พัดลม 12VDC พัดลมระบายความร้อน 12V

พัดลม 12VDC


ตัวอย่างรุ่นและความเร็วรอบอ้างตาม Datasheet

รุ่น TFS-4020H   ไฟ  12VDC   0.12A   ขนาด 40x20mm  รอบหมุน  5800RPM

รุ่น TFS-6010H  ไฟ  12VDC  0.24A     ขนาด 60x10mm  รอบหมุน 4300 RPM

รุ่น TFS-6025H   ไฟ  12VDC  0.23A  ขนาด   60x25mm รอบหมุน 4200 RPM 

รุ่น TFS-8015H ไฟ  12VDC  0.22A    ขนาด  80x15mm รอบหมุน  3300 RPM 

รุ่น  TFS-8025H  ไฟ    12VDC 0.28A   ขนาด 80x25mm   รอบหมุน 3400  RPM 

รุ่น TFS-9225H    ไฟ   12VDC  0.28A     ขนาด 92x25mm  รอบหมุน2900 RPM

รุ่น  TFS-12025H ไฟ  1 12VDC  0.37A    ขนาด   20x25H  รอบหมุน  2200 RPM

พัดลม 12V  TFS-4020H

พัดลม 12V TFS-6010H fan

พัดลม 12V  TFS-6025H Fan

พัดลม TFS-8015H Fan

พัดลม 12V  TFS-8025H

พัดลม TFS-9225H  fan


ข้อมูลความเร็วรอบและกระแสได้มาจากการวัดจริงโดยใช้เครื่องมือวัดที่มี ข้อมูลจากเป็นค่าแตกต่างจาก

Datasheet  ปกติแล้วค่าเหล่านี้เป็นค่ามี - + %  

รุ่น  FUJI  DC12V  ไฟ  12VDC   0.11A     40x10mm  5800 RPM

รุ่น DF4020HD1SPT ไฟ 12VDC  0.10A   40x20mm    7000RPM

รุ่น HD5010S12M  ไฟ 12VDC  0.08A    50x10mm   4200RPM

รุ่น FJ6010HD.SPL ไฟ  12VDC  0.25A   ขนาด   60x10mm  รอบหมุน   2850RPM

รุ่น FJ6025HD.SPL ไฟ 12VDC    0.25A  ขนาด  60x25mm  รอบหมุน    4300 RPM

รุ่น DC FAN 8025HD1SPL  ไฟ 12VDC   0.20A    ขนาด  80x25mm  รอบหมุน  2500 RPM

รุ่น DC FAN 9225 HD1 SPL ไฟ  12VDC  0.28A  ขนาด   92x25mm  รอบหมุน  1850 RPM

รุ่น KD1212PTB1-6A ไฟ   12VDC   ขนาด   118x118x25mm  รอบหมุน  1750RPM

รุ่น AF12038HSL ไฟ   12VDC  0.40A   ขนาด  120x120x38mm  รอบหมุน    2060 RPM

รุ่น Model  5010 ไฟ  0.15A   4200RPM  ขนาด   50x10mm 
รุ่น  Model  6025 ไฟ 0.25A  4200 RPM  ขนาด  60x25mm  
รุ่น Model  8025  ไฟ 12V   0.25A  2150 RPM  ขนาด   80x25mm 
รุ่น Model  9225 ไฟ 12V  0.25A   2800 RPM   ขนาด 92x25mm  
รุ่น Model  12025  ไฟ 12VDC  0.45A  3500 RPM  ขนาด   120x25mm