พัดลมระบายความร้อน 24V พัดลม 24VDC

พัดลมระบายความร้อน 24VDC ใช้กับระบบที่มีไฟ 24VDC เพื่อต่อให้พัดลม มีให้เลือกขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่  ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกพัดลม  หารุ่นแทน  เปรียบเทียบสเปค ดูไฟที่ใช้ ความเร็วรอบ  วิธีการระบุขนาดพัดลมดูตามดูอย่างด้านล่าง รหัสขนาด  8025 หมายถึงมีขนาดกว้างหรือยาว 80mm  และ 25 หมายถึงขนาดหนา 25mm อาจใช้ไม้บรรทัดหรือเครื่องมือวัดอื่นๆวัดขนาดนี้พัดลมระบายความร้อน 24V


ตัวอย่างรุ่นพัดลม  24VDC ความเร็วรอบอ้างตาม Datasheet

รุ่น  TFS5015H ไฟ  24VDC  0.20A  รอบหมุน  6300 RPM   ขนาด 50x15mm

รุ่น   TFS6020H ไฟ  24VDC  0.16A  รอบหมุน  4800 RPM   ขนาด 60x20mm 

รุ่น   TFS-6025H ไฟ   24VDC  0.18A  รอบหมุน  4200RPM   ขนาด 60x25mm

รุ่น   TFS-8020H ไฟ  24VDC  0.18A  รอบหมุน  3200RPM   ขนาด 80x20mm

รุ่น   TFS-8025H ไฟ  24VDC  0.16A  รอบหมุน 3400RPM   ขนาด 80x25mm

รุ่น   TFS-9225H ไฟ  24VDC  0.20A  รอบหมุน 3000RPM   ขนาด 92x25mm

รุ่น   TFS-12025H  ไฟ   24VDC  0.23A รอบหมุน 2500RPM   ขนาด  120x25mm

รุ่น   TFS-12038H ไฟ  24VDC  0.40A    รอบหมุน 3100 RPM   ขนาด 120x38mm

 รุ่น  TFS7015H  ไฟ   24VDC   0.18A    ขนาด  70x15mm

พัดลม 24V TFS5015H

พัดลม 24V  TFS6020H

พัดลม 24V TFS7015H

พัดลม  CNDF  DC cooling fan

พัดลม  24V 2 สาย

พัดลม 24V TFS-8025H

พัดลม 24V  TFS-9225H CNDF

พัดลม 24V  2 สาย TFS-12025H

พัดลม 24V  TFS-12038H CNDF Fan
ตัวอย่างสเปคและรุ่นพัดลม  24VDC ความเร็วรอบได้จากการวัดจริงจากเครื่องวัดที่มี ค่าอาจแตกต่างจาก Datasheet     ปกติแล้วค่าเหล่านี้มี - + %

MYMDF4010HD1SPL   24VDC  0.12A  9700RPM   ขนาด  40x10mm

KD1202PFB3-8    24VDC  0.10A  7300 RPM  ขนาด 40x40x20mm

KD1202PFB3-8    24VDC  0.18A   5100 RPM  ขนาด 60x25mm

U80T24MUA7-51J32    24VDC  0.09A  2950 RPM  ขนาด  80x80x25mm

HSY   DC24V    0.18A    24VDC  0.18A  3000 RPM  ขนาด  90x90x25mm

HSY  DC24V   0.18A     24VDC  0.18A     2200 RPM  ขนาด  119x25mm  

HSY   DC24V    0.20A   24VDC  0.20A     2180 RPM  ขนาด 119x25mm  

Model  4010  24VDC  0.15A  6500 RPM   ขนาด 40x10mm 

Model  6025  24VDC  0.14A  4500 RPM   ขนาด 60x25mm 

Model   8025  24VDC  0.15A  2700 RPM  ขนาด  80x85mm  

Model  9225 24VDC  9225  0.15A  3100 RPM  ขนาด  92x25mm  

Model  GH12038 24VDC  0.35A   2900 RPM  ขนาด  120x120x38mm