ราคาพัดลม BI-SONIC สเปคพัดลม 5E-DVB-1 5E-DVB-1-W 5E-230B 230VAC 5E-115B 115VAC

 พัดลม  BI-SONIC นิยมใช้งานเนื่องจากลมแรง เป็นพัดลมใบพัดเหล็ก มีแบบรุ่นไฟ  115VAC คือ  5E-115B และ  ไฟ 230VAC คือรุ่น   5E-230B     ส่วนรุ่น  5E-DVB-1   เป็นพัดลมมี  4 สายใช้ได้ทั้งไฟ  115VAC   230VAC  สังเกตที่ป้ายรุ่นของ  5E-DVB-1 จะแสดงไว้ว่า  100-120/ 200-230V  50/60HZ  Thermally Protected  พัดลม  BI-SONIC  5E-230B    230VAC

BI-SONIC  5E-115B   115VAC

พัดลม   BI-SONIC  5E-DVB-1

พัดลม   5E-DVB-1

1.  สเปค รุ่น  5E-DVB-1  100-120/ 200-230V  ขนาด  172x150x55mm  มี  4 สาย  ใบพัดเหล็ก 

ราคากลาง  3XXX บาท

2.  สเปค  รุ่น 5E-230B  ไฟ 230VAC   ขนาด  172x150x55mm  มี  2  สาย     ใบพัดเหล็ก 

ราคากลาง  25XX บาท

3.  สเปค  รุ่น 5E-115B   ไฟ  115VAC      ขนาด  172x150x55mm  มี  2  สาย   ใบพัดเหล็ก 

ราคากลาง  25XX บาท