ราคาพัดลม SUNON สเปคพัดลม SUNON ไฟ AC DP200A พัดลม ไฟ 100V 115V 220V

 พัดลมระบายความร้อน SUNON มีคุณภาพดีและลมแรง มีทั้งไฟ AC และ ไฟ DC  รุ่นที่เป็นไฟ AC มีแบบ  ไฟ  115VAC และ  230VAC ให้เลือก การต่อไฟมีทั้งแบบ 2 สาย และแบบขั้วเสียบ    ขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถเลือกให้เหมาะกับงาน  ดูรูปต่อไปนี้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพัดลม  พัดลม ไฟ 100V  115V  220Vรุ่นและสรุปสเปค

รุ่น SF11580A/1083HSL  ไฟ    115VAC 0.15/0.13A  14/12W  2300/2750RPM  ขนาด 80x80x38mm 

รุ่น SF23080A-2083HSL.GN  ไฟ  220VAC  18/16W   0.09/0.08A  2300/2750RPM ขนาด 80x80x38mm

รุ่น  SF23092A 2092HST.GN   ไฟ  220VAC 14.5/14W  0.07/0.06A 2250/2750RPM  ขนาด 92x92x25mm

รุ่น    SF23092A  2092HST.GN      ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.07/0.06A  ขนาด 92x92x25mm

รุ่น DP201AT-2122HST.GN   ไฟ 230VAC  19.0W   2300RPM  ขนาด  119x119 x25.5mm

รุ่น SP101AT-1122HST  115VAC  0.21/0.19A  19/18W  2000/2300RPM ขนาด 120x120x25mm  

รุ่น SP101AT-1122HBL.GN  115VAC 0.21/0.19A 19/18W 2150/2500RPM ขนาด  120x120x25mm 

รุ่น  SP100A-1123XBT.GN   115VAC  20.0W  3150 RPM  ขนาด 120x120x38mm

รุ่น  SP100A-1123XBL   115VAC   0.26/0.24A 20/22W  2850/3150RPM  ขนาด 120x120x38mm 

รุ่น  A2123-HST.GN   220VAC   0.14/0.12A   23/20W   2700/3100RPM  ขนาด  120x120x38mm

รุ่น  DP200A-2123XBL.GN     220/240VAC  0.14/0.12A   2850/3150RPM  ขนาด  120x120x38mm

รุ่น  A2175-HBT.T.GN    230VAC 0.28/0.24A  39/36W   2650/2950RPM ขนาด 172x151x51mm

รุ่น  A2175-HBT.T.GN   220VAC 39/36 W  0.28/0.24A 2650/2950RPM  ขนาด 172x151x51mm

รุ่น  A2179-HBL.TC.GN  230VAC  0.11/0.15A  23/30W  2800/3250RPM  ขนาด 176x176x89mm 

รุ่น A2259-HBT.TC.GN   220-240VAC  0.24/0.27A 56/61W 2100/1900RPM ขนาด Dia 254x89mm  กลม

รุ่น  A2259-HBL.TC.GN P/N:TC    220-240VAC 0.24/0.27A 2100/1900RPM  ขนาด Dia 254x89 mm  กลมพัดลม SUNON  ไฟ AC
                                                                            พัดลมแบบมีสาย

พัดลมไฟ 220Vac
                                                              พัดลมแบบมีขั้วเสียบ

พัดลมไฟ 220V
                                                                      พัดลมแบบมีขั้วเสียบ


วิธีระบุขนาดของพัดลม ระขนาด กว้าง x ยาว x หนา หน่วย cm
พัดลม 220V ขนาดต่างๆ

พัดลม 220V ขนาด


1.  รุ่น  DP200A  2123XBL.GN   ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.14/0.12A  ขนาด 120x120x38mm

มี  2 สาย  รอบหมุน 2850/ 3150 RPM     ราคากลาง  450 บาท

พัดลม DP200A

2. รุ่น  DP200A  2123XBT.GN   ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.14/0.12A  ขนาด 120x120x38mm

แบบ  2  ขั้วเสียบ   รอบหมุน 2850/ 3150 RPM     ราคากลาง  450 บาท

พัดลม  DP200A  2123XBT.GN

3.  รุ่น  DP200A  2123XSL.GN    ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.14/0.12A  ขนาด 120x120x38mm

มี   2  สาย    รอบหมุน 2700/ 3100 RPM     ราคากลาง  350 บาท

พัดลม DP200A  2123XSL.GN

4.   รุ่น  DP200A  2123XST.GN  ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.14/0.12A  ขนาด 120x120x38mm

แบบขั้วเสียบ     รอบหมุน 2700/ 3100 RPM     ราคากลาง  350 บาท

พัดลม DP200A


5.  รุ่น    A2175  HBT.T.GN   ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.28/0.24A  ขนาด 171x151x51mm

แบบขั้วเสียบ     รอบหมุน 2650/ 2950 RPM     ราคากลาง 1200  บาท

6.  รุ่น  A2175  HBL.T.GN  ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.11/0.11A  ขนาด 171x151x51mm

มี 2 สาย     รอบหมุน 2800/ 3200 RPM     ราคากลาง 1200  บาท

พัดลม  A2175 HBL.T.GN


7.  รุ่น  A2259  HBL.TC.GN    ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.24/0.27A  ขนาดกลม 10 นิ้ว  254x89mm

มี 2 สาย     รอบหมุน  2100 / 1900 RPM    ราคากลาง 3000   บาท

8.  รุ่น  DP201A  2122HST.GN  ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.10/0.09A  ขนาด 120x120x25mm

แบบขั้วเสียบ ในรูปภาพซ้อนกับรุ่นอื่น จริงๆเป็นแบบขั้วเสียบสำหรับรุ่น   DP201A  2122HST.GN

รอบหมุน  2000 / 2300 RPM    ราคากลาง 350 บาท

พัดลม DP201A 2122HST.GN

9.  รุ่น   DP201A  2123HSL.GN    ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.125/0.11A  ขนาด 120x120x38mm

มี   2 สาย     รอบหมุน  2550 / 2900 RPM    ราคากลาง 400 บาท

พัดลม  DP201A 2123HSL.GN

10.  รุ่น    SF23092A  2092HST.GN      ไฟ  220-240VAC  50/60Hz   0.07/0.06A  ขนาด 92x92x25mm

แบบขั้วเสียบ     รอบหมุน  2250 / 2750 RPM    ราคากลาง  400 บาท

พัดลม  SF23092A 2092HST.GN

11.  รุ่น    SP100A  1123XBL.GN      ไฟ  115VAC  50/60Hz   0.26/0.24A  ขนาด 120x120x38mm

มี  2  สาย     รอบหมุน  2850 / 3150 RPM    ราคากลาง  500 บาท

พัดลม SP100A 1123XBL.GN


พัดลมโรงงาน  COMMONWEALTH   Fan

พัดลม  COMMONWEALTH