สรุปรุ่นและสเปคพัดลม SUNON ไฟ DC SUNON DC Cooling Fan Model พัดลมระบายความร้อน 12V 24V

สรุปรุ่นและสเปคพัดลม SUNON ไฟ DC เพื่อให้เลือกและเปรียบเทียบได้สะดวก เรียงลำดับตามขนาด

และแบ่งออกเป็นไฟ 12VDC และไฟ  24VDC  พัดลมระบายความร้อน  12V     พัดลมระบายความร้อน 24VSUNON    พัดลม  12V


รุ่น   KD0501PDB1-8   5VDC 0.20AMP 1W   รอบหมุน  15000RPM   ขนาด  20x20x8mm 

รุ่น   GM0503PFV2-8.GN     5VDC  0.1A  0.5W   รอบหมุน  8000RPM  ขนาด  30x30x10mm

รุ่น   MB40100V2-0000-A99    5VDC    ขนาด  40x40x10mm 

รุ่น   KD1202PFB1-8    12VDC 0.08AMP 1W  รอบหมุน 13000 RPM  ขนาด  25x25x10mm

รุ่น   KD1204PKB2(.2).GN   12VDC  0.062A 0.7W   รอบหมุน 6200RPM   ขนาด   40x40x20mm  

รุ่น   KD1204PFS1    12VDC 0.106A   รอบหมุน 7000RPM   ขนาด   40X40X10mm 

รุ่น   MB40101V2-0000-A99   12VDC 0.96W  รอบหมุน 5800RPM  ขนาด  40x40x10mm

รุ่น    KDE1204PFV2.11MS.A.GN   12VDC  0.08A  1W   รอบหมุน 5800RPM   ขนาด   40x40x10mm 

รุ่น    ME40101V1-0000-A99  12VDC  90mA  1.08W  รอบหมุน 7000RPM   ขนาด    40x40x10mm 

รุ่น   ME40101V1-0000-G99    12VDC 1.08W  รอบหมุน 7000RPM   ขนาด   40x 40x10mm

รุ่น   KD1204PFV1P/N-MS   12VDC 0.09A 1.1W   รอบหมุน  7000 RPM    40x40x10mm

รุ่น     KDE1204PKFV1.11.MS.AF.GN    12VDC 0.09A  1.10W  รอบหมุน 7000rpm  ขนาด  40x40x10mm

รุ่น    KDE1204PKFV1.11.MS.A.GN    12VDC  0.09A   1.10W  รอบหมุน7000rpm   ขนาด  40x40x10mm

รุ่น   EE40101S1-0000-999   12VDC 1.20W   รอบหมุน7000RPM    ขนาด  40x40x10mm

รุ่น    EB40201S1-0000-999  12VDC    ขนาด    40x40x20mm

รุ่น   KDE1204PKV1.MS.A.GN  12VDC 0.07A  0.8W  รอบหมุน 7200RPM      ขนาด  40x40x20mm 

รุ่น    KD1204PKV1P/N-MS    12VDC 0.07A  0.8W  รอบหมุน7200RPM    ขนาด  40x40x20mm

รุ่น    MB40201V1-0000-A99    12VDC  70mA  0.84W  รอบหมุน7200RPM    ขนาด   40x40x20mm

รุ่น    KD1204PKS1    12VDC 0.08A 1.2W  รอบหมุน  7200RPM   ขนาด  40x40x20mm

รุ่น    MB40201VX-0000-A99    12VDC  1.38W  รอบหมุน8200RPM   ขนาด   40x40x20mm

รุ่น    MB40201VX-0000-G99   12VDC  1.38W  รอบหมุน 8200RPM    ขนาด   40x40x20mm

รุ่น   KDE1204PKVX.MS.AF.GN    12VDC 0.12A  1.4W รอบหมุน 8200RPM   ขนาด  40x40X20mm 

รุ่น  

 KDE1204PKVX.MS.A.GN    12VDC  0.12A   1.4W  รอบหมุน  8200RPM   ขนาด  40x40x20mm

รุ่น   KD1245PFV1 P/N-MS    12VDC 0.1A  1.2W  รอบหมุน 6000RPM    ขนาด  45x45x10mm

รุ่น     KD1205PHS2.GN   12VDC 0.08A  1W   รอบหมุน4700RPM    ขนาด  50x50x15mm

รุ่น   KDE1205PHV1.MS.A.GN     12VDC   1.3W   รอบหมุน  5800RPM     ขนาด  50x50x15mm

รุ่น    KD1206PHS2.GN   12VDC 0.09A  1.1W รอบหมุน  3800RPM    60x60x15mm

รุ่น   ME60151V1-0000-A99    12VDC  1.92W    ขนาด   60x60x15mm 

รุ่น   KD1206PKS1.GN  12VDC  1.8W    ขนาด   60x60x20mm

รุ่น    KDE1206PKV.MS.A.GN 12VDC  0.24A  2.9W  รอบหมุน  5100RPM    ขนาด   60x60x20mm 

รุ่น    EE60251B1-0000-A99    12VDC     ขนาด   60x60x25mm

รุ่น    EB60251S1-0000-999  12VDC   1.62W     รอบหมุน  4500RPM   ขนาด  60x60x25mm

รุ่น   EB60251B1-0000-A99   12VDC   1.67W  รอบหมุน  4500RPM   ขนาด   60x60x25mm

รุ่น    KDE1206PKV1.MS.A.GN  12VDC   0.15A  1.8W  รอบหมุน 4500PPM   ขนาด   60x60x25mm 

รุ่น    KD1206PTS1.GN    12VDC 0.15A 1.8W   รอบหมุน 4500RPM   ขนาด  60x60x25mm

รุ่น     PMD1207PTB1-A (2)GN   12VDC  4.4W  รอบหมุน 5100RPM    ขนาด   70x 70x25mm

รุ่น     PF80321B1-0000-A99  12VDC   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น    EE80251S2-0000-999     12VDC  1.40W  รอบหมุน 2900RPM   ขนาด 80x80x25mm

รุ่น    EE80251S1-0000-A99    12VDC 1.7W  รอบหมุน 3200 RPM   ขนาด  80x80x25mm

รุ่น    EE80251B1-0000-A99    12VDC  1.70W  รอบหมุน  3200RPM   ขนาด   80x 80x25mm

รุ่น    ME80251V1-0000-A99    12VDC   145 mA  1.7W  รอบหมุน 3200RPM   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น    PF80251B1-0000-A99    12VDC  4.10W  รอบหมุน 4800RPM  ขนาด 80x80x25mm

รุ่น    KD1209PTS1.13.GN       12VDC   0.18A  1.9W  รอบหมุน  2800 RPM    ขนาด   92x92x25mm 

รุ่น    EE92251S1-0000-A99  12VDC 165mA 2W  รอบหมุน 3000RPM   ขนาด   92x92x25mm 

รุ่น    EE92251B1-0000-A99    12VDC  2W  รอบหมุน 3000RPM   ขนาด   92x92x25mm 

รุ่น    PF92251V1-0000-A99     12VDC  4.7W  รอบหมุน 4500RPM   ขนาด   92x92x25mm 

รุ่น    EEC0381B1-0000-A99 X120X38mm  12VDC    รอบหมุน  3100RPM   ขนาด    120x 120x38mm 

รุ่น    ME60152V2-0000-A99    24VDC  2.04W     ขนาด  60x60x15mm

รุ่น    ME60152V1-0000-A99    24VDC  2.4W  รอบหมุน 5400 RPM    ขนาด  60x60x15mm

รุ่น    EB60252S1-0000-999      24VDC    ขนาด   60x60x25mm

รุ่น   KD2406PTS1.GN    24VDC  87mA  2.1W  รอบหมุน  4500RPM    ขนาด   60x60x25mm

รุ่น    KD2406PTS1.13.A.GN  24VDC 0.11A  2.6W  รอบหมุน 4500RPM     ขนาด  60x60x25mm 

รุ่น   PMD2408PTV2-A.F.GN     24VDC    ขนาด   80x80x25mm

รุ่น    PE80252V2-0000-G99     24VDC   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น     PMD2408PTV1-A.GN     24VDC  0.22A   รอบหมุน 4700RPM    ขนาด   80x80x25mm

รุ่น   KDE2408PTV1  P/N:13.MS.A.GN   24VDC 0.07A 1.7W  รอบหมุน  3000RPM   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น   EE80252S1-0000-A99     24VDC 73mA  1.8W   รอบหมุน  3200RPM   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น   ME80252V1-0000-A99    24VDC  1.80W   รอบหมุน3200RPM    ขนาด   80x80x25mm

รุ่น    KD2408PTS1.13.A.GN    24VDC  0.16A  1.9W  รอบหมุน  3000 RPM   ขนาด   80x80x25mm

รุ่น    PMD2408PMB2-A(2).GN     24VDC  รอบหมุน  4900RPM   ขนาด   80x80x38mm

รุ่น    ME92252V1-0000-A99   24VDC 87mA  2.1W  รอบหมุน  3000RPM   ขนาด  92x92x25mm

รุ่น  MEC0252V1-000U-A99   24VDC   ขนาด  120x120x25mm รอบหมุน   3100 RPM

รุ่น  MEC0252V2-000U-A99  24VDC   ขนาด   120x120x25mm  รอบหมุน   2700 RPM

รุ่น  EEC0252B1-000U-A99    24VDC   ขนาด   120x120x25mm  รอบหมุน  3100 RPM

รุ่น   EEC0252B2-000U-A99  24VDC   ขนาด   120x120x25mm   รอบหมุน 2700   RPM

รุ่น  EEC0252B1-000U-G99     24VDC   ขนาด   120x120x25mm   รอบหมุน 3100   RPM

รุ่น  PMD2412PTB1-A.(2).GN   24VDC   ขนาด   120x120x25mm   รอบหมุน 4500   RPM

รุ่น  MEC0252V3-000U-A99     24VDC   ขนาด   120x120x25mm   รอบหมุน 2200   RPM

รุ่น MEC0382V2-000U-A99      24VDC   ขนาด   120x120x38mm    รอบหมุน 2600   RPM

รุ่น   EEC0252B3-000U-A99     24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 2200   RPM

รุ่น      MEC0382V3-000U-A99   24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 2100   RPM

รุ่น      EEC0382B2-000U-A99    24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 2600   RPM

รุ่น      PMD2412PMB2-A.(2).GN   24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 3800   RPM

รุ่น      PMD2412PMB1-A(2).GN    24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 4200   RPM

รุ่น      EEC0382B3-000U-A99      24VDC   ขนาด   120x120x38mm   รอบหมุน 2100   RPM

รุ่น     PMD2412PMB1-A(2)GN     24VDC  0.760A  18.2W    รอบหมุน   4200RPM   ขนาด   120x120x 38mm

รุ่น  EEC0382B1-000U-A99  24VDC  ขนาด  120x120x38mm รอบหมุน   3100 RPM