ราคาพัดลม และ สเปค พัดลม NMB 24VDC 3 สาย

พัดลม NMB  3 สายที่นิยมใช้งานกับเครื่องและระบบควบคุมตามโรงงาน เป็นพัดลมระบายความร้อนใช้ไฟ  24VDC  มี  3 สายและสายมีแจ๊คเสียบสำหรับเสียบกับบอร์ดเครื่อง จะมีพัดลมแบบทีไม่มีแจ๊คเสียบด้วย ตอนซื้อต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแบบมีแจ๊คเสียบ ขนาดพัดลมมีตั้งแต่ขนาดเล็ก 40mm จนถึงขนาดใหญ่  120mm  รุ่นที่นิยมใช้งานมีประมาณ 10 รุ่นดังนี้


พัดลม  4715KL-05W-B39  24V   3 สาย

4715KL-05W-B49  พัดลม


1.  รุ่น  1606KL-05W-B39   ไฟ 24VDC  0.07A  ขนาด 40x40x15mm  มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท

2.  รุ่น 1606KL- 05W-B59   ไฟ  24VDC   0.08A  ขนาด  40x40x15mm   มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท

3.  รุ่น   1608KL- 05W-B39   ไฟ  24VDC 0.08A  ขนาด  40x40x20mm  มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท

4.  รุ่น  1608KL- 05W-B59   ไฟ  24VDC  0.11A   ขนาด 40x40 x20mm  มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท

5.  รุ่น  1608KL-05W-B69   ไฟ   24VDC  0.13Aขนาด  40x40x20mm  มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท

6.   รุ่น  2406KL-05W-B59    ไฟ  24VDC   0.13A ขนาด  60x60x15mm  มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท  

7.  รุ่น  2410ML-05W-B59   ไฟ  24VDC 0.15A ขนาด  60x60x25mm   มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ

ราคากลาง  7XX  บาท   

8.   รุ่น  3106KL- 05W-B49    ไฟ  24VDC 0.12A  ขนาด 80x80x15mm 

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  8XX  บาท   

9.   รุ่น  3106KL- 05W-B59   ไฟ  24VDC  0.16A  ขนาด 80x80x15mm 

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  8XX  บาท   

10.  รุ่น   3610KL- 05W-B49   ไฟ  24VDC  0.16A 92x92x25mm   

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  9XX  บาท   

11.  รุ่น   3610KL- 05W-B59   ไฟ  24VDC 0.20A  ขนาด  92x92x25mm

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  9XX  บาท   

12.  4715KL-05W-B39    ไฟ  24 VDC   0.32A   ขนาด  120x120x38mm

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  1XXX  บาท   

13.  4715KL-05W-B39   ไฟ    24VDC   0.40A   ขนาด 120x120x38mm

มี  3 สายสายมีแจ๊คเสียบ    ราคากลาง  1XXX  บาท