สเปคพัดลม NMB 4715MS 4715PS พัดลม ไฟ 100V 115V 220V 230V

 พัดลมขนาด 120mm นิยมใช้งานมากเนื่องจากเป็นขนาดที่เหมาะสมกับหลายๆ งาน  อย่าง เช่น  พัดลม NMB 

4715MS  Series มีรุ่น   4715MS-10T-B50-B00   4715MS-12T-B10-A00   4715MS-12T-B20-A00      4715MS-12T-B30-A00  4715MS-23T-B50-A00  โดยตัวเลข  B50 ลมจะแรงกว่า B30  และ  B30 ลมจะแรงกว่า  B20  และ  B10 ลมจะแรงน้อยที่สุดหรือมีรอบหมุนประมาณ  1450 RPM   

ตัวเลขต่อไปนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจว่ายิ่งตัวเลขมากลมหรือรอบหมุนจะแรงขึ้น

ตัวเลขที่ถูกต้องให้ดูใน Datasheet 

B10 รอบหมุนประมาณ  1450 RPM 

B20 รอบหมุนประมาณ   1900 RPM

B30 รอบหมุนประมาณ   2600 RPM

B40 รอบหมุนประมาณ    2750 RPM

B50 รอบหมุนประมาณ   2900 RPM

สังเกตที่ชื่อรุ่นจะมี  10T    12T   20T  22T    23T  ตัวเลขหมายถึงระดับแรงดันไฟ AC และ T หมายถึง Terminal  หรือขั้วเสียบ พัดลมต้องใช้สายในการต่อไป ดูที่รูปสายไฟของพัดลม ปกติแล้วจะขายแยก

โดย 10T =  พัดลมใช้ไฟ  100VAC

12T  =  พัดลมใช้ไฟ 115VAC

20T  =  พัดลมใช้ไฟ 115VAC

22T  =  พัดลมใช้ไฟ 220VAC

23T  =  พัดลมใช้ไฟ 230VAC


4715MS-23T-B50   พัดลม    fan

พัดลม   NMB  4715MS-23T-B50

พัดลม  NMB   4715MS-12T-B50

NMB  Fan   4715MS-12T-B50


4715MS  Series เป็นพัดลมขนาด   119x119x25.5mm   ตัวอย่างรุ่น   4710PS-10T-B20-B00    4710PS-12T-B30-A00    4710PS-23T-B30-A00

ตัวอย่างพัดลม NMB สีเหลี่ยมที่มีวิธีการดูไฟและความเร็วรอบในทำนองเดียวกัน     4715PS-10T-B30      3110PS-10W-B30    พัดลม NMB 4715MS-23T-B50  พัดลม NMB 4715MS-20T-B30   4710PS-20T-B30  4715MS-22T-B50   4715MS-20T-B5A  4710PS-24T-B30   11938MB-B0N-EA  พัดลม 4710PS-22T-B30 4715MS-23T-B5A  11938MB-B3N-EA   4715HS-22T-B50  4715PS-22T-B30    4710PS-10T-B30