ราคาพัดลม NMB 5915PC-10T-B30 5915PC-20T-B30 5915PC-22T-B30 5915PC-23T-B30

พัดลมระบายความร้อน  NMB    5915PC  Series มีขนาดใหญ่และลมแรง นิยมใช้งานกับเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม  รหัสรุ่นมีความหมายดังนี้  10T หมายถึงไฟ 100VAC   20T หมายถึง 200VAC  22T หมายถึง 220VAC  23T หมายถึงไฟ  230VAC  โดย  T =  Terminal หมายถึง ขั้วเสียบ ให้ดูที่รูป จะมีขั้วโลหะสำหรับเสียบสายไฟ


5915PC-20T-B30 พัดลม

5915PC-10T-B30 5915PC-20T-B30 5915PC-22T-B30 5915PC-23T-B30

5915PC-10T-B30 5915PC-20T-B30 5915PC-22T-B30 5915PC-23T-B30
                                                           T =  Terminal หมายถึง ขั้วเสียบ


สายไฟสำหรับต่อพัดลมแบบขั้วเสียบ  NMB  5915PC-10T-B30  5915PC-20T-B30  5915PC-22T-B30  5915PC-23T-B30  และรุ่นอื่นๆที่เป็นแบบขั้วเสียบสามารถเสียบได้ทุกยี่ห้อ1. สเปค  5915PC-10T-B30  ไฟ  100VAC   50/60Hz   1 phase  37W  แบบขั้วเสียบ  ขนาด 172x150x38mm   ราคากลาง  2XXX บาท     ชื่อรุ่นใหม่   15038PB-A0L-EP-00    = ชื่อรุ่นเก่า  5915PC-10T-B30

 2.  สเปค  5915PC-20T-B30   ไฟ  200VAC   50/60Hz   1 phase  34/33W  แบบขั้วเสียบ  ขนาด 172x150x38mm  ราคากลาง  2XXX บาท   ชื่อรุ่นใหม่  15038PB-B0L-EP-00  = ชื่อรุ่นเก่า  5915PC-20T-B30

 3.  สเปค   5915PC-22T-B30   ไฟ  220VAC   50/60Hz   1 phase  40/38W  แบบขั้วเสียบ  ขนาด 172x150x38mm  ราคากลาง  2XXX บาท    ชื่อรุ่นใหม่  15038PB-B2L-EP-00     = ชื่อรุ่นเก่า   5915PC-22T-B30-B00

 4.  สเปค   5915PC-23T-B30   ไฟ  230VAC   50/60Hz   1 phase  35/35W  แบบขั้วเสียบ  ขนาด 172x150x38mm  ราคากลาง  2XXX บาท   ชื่อรุ่นใหม่   15038PB-B3L-EP-00     = ชื่อรุ่นเก่า    5915PC-23T-B30

ตัวอย่างรุ่นพัดลมใบพัดเหล็ก สังเกตชื่อรุ่นจะมีอักษา   S โดย S คือ Steel หรือเหล็ก พัดลมใบพัดเหล็กจะทนความร้อนได้มากกว่าพัดลมใบพัดพลาสติก   5915PC-20T-B30-SM0   11938MB-B2N-EA  5915PC-22W-B30-SM1  5915PC-22W-B30-SM1  5915PC-20T-B20-S01 5915PC-20W-B20-S05    5915PC-20W-B20-S12   5915PC-20W-B20-S11  5915PC-23T-B30-SM0 5915PC-23T-B30-S00   5915PC-10T-B30-S00    5915PC-10T-B30-SM0  15038PB-A0L-EP-S0


รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 5915PC เป็นชื่อรหัสรุ่นแบบเก่า ส่วนรุ่นที่ขึ้นต้นด้วย 15038PB เป็นรหัสรุ่นแบบใหม่พัดลม Series นี้เป็นพัดลมที่มีขนาด 172x150x38mm   มีรุ่นไฟ  100VAC   115VAC   200VAC  220VAC  230VAC  240VAC  โดยตัวอักษร T = Terminal หมายถึงพัดลมมีขั้วเสียบสำหรับต่อไฟ  

ดูรูปด้านล่าง

15038PB-A0J-EA-00  =  5915PC-10T-B10-B00   ไฟ 100VAC         ขนาด 172x150x38mm 

15038PB-A0K-EA-00 =  5915PC-10T-B20-B00    ไฟ 100VAC        ขนาด 172x150x38mm 

15038PB-A0L-EP-00   =  5915PC-10T-B30-B00      ไฟ 100VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-A1J-EA-00   =  5915PC-12T-B10-A00      ไฟ  115VAC   ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-A1K-EA-00   =  5915PC-12T-B20-A00     ไฟ  115VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-A1L-EP-00   =  5915PC-12T-B30-A00      ไฟ  115VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B0J-EA-00   =  5915PC-20T-B10-B00      ไฟ  200VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B0K-EA-00   =  5915PC-20T-B20-B00     ไฟ  200VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B0L-EP-00   =  5915PC-20T-B30-B00      ไฟ  200VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B2J-EA-00    =  5915PC-22T-B10-B00     ไฟ  220VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B2K-EA-00   =  5915PC-22T-B20-B00      ไฟ  220VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B2L-EP-00   =  5915PC-22T-B30-B00      ไฟ  220VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B3J-EA-00   =  5915PC-23T-B10-A00      ไฟ  230VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B3K-EA-00  =   5915PC-23T-B20-A00      ไฟ  230VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B3L-EP-00   =  5915PC-23T-B30-A00      ไฟ  230VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B4J-AA-00   =  5915PC-24T-B10-A00       ไฟ  240VAC   ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B4K-AA-00  =   5915PC-24T-B20-A00      ไฟ  240VAC    ขนาด 172x150x38mm 
15038PB-B4L-EP-00   =  5915PC-24T-B30-A00      ไฟ  240VAC    ขนาด 172x150x38mm 


5915PC 15038PB

พัดลม 5915PC 15038PB

พัดลม  5915PC 15038PB

พัดลม 5915PC 15038PB