ราคาตัวต้านทานไวร์วาวด์ ตัวต้านทานปรับค่าได้ อาร์เบรค R-Brake braking resistor

ตัวต้านทานไวร์วาวด์ขนาดใหญ่มีวัตต์สูงเรียกว่า Power  Resistor ใช้เป็น   อาร์เบรค  R-Brake  (  braking resistor   ) และใช้ในงาน Power Control   ลักษณะเป็นสีเขียวและมีขายึดที่ปลาย 2 ข้าง  แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือแบบค่าคงที่  และ แบบปรับค่าได้วงกลมโลหะตรงกลางให้คลายน๊อตก่อนคลายให้หลวมที่สุดจากนั้นเลือนไปยังตำเหน่งต่างๆเพื่อให้ได้ค่าความต้านทานที่ต้องการ  ตัวต้านขนาดใหญ่วัตต์สูงเรียกว่า Power  Resistor  อาจระบุชนิดวัสดุที่ใช้ทำด้วยเช่น  Wirewound  Power  Resistor  ถ้าเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้เรียกว่า  Variable  Power  Resistor หรือ  Adjustable  Power  Resistor


ตัวต้านทานปรับค่าได้   อาร์เบรค  Variable Power Resistor
    รูปแรกปรับค่าไม่ได้   รูปที่สองแบบปรับค่าได้ 
    Resistor  No.2  is  Variable  Power  Resistor  or   Adjustable  Power  Resistorราคาอ้างอิงจากบ้านหม้อ   เป็น   R แถวบ้านหม้อ

ค่าความต้านทานและค่าวัตต์ที่นิยมใช้งาน  พร้อมราคากลางมีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้สเปคที่ไม่นิยมใช้งานต้องสั่งผลิตพิเศษราคาอาจแพงกว่านี้เนื่องจากมีต้นทุนดำเนินงานที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษจากเคสปกติ  เรียงจากวัตต์น้อยสุดไปหาวัตต์ที่สูงขึ้น

1.   20W  แบบปรับค่าได้ ราคากลาง  2XX บาท 

ค่าที่นิยมใช้งาน  1  Ohm    10 Ohm  22 Ohm  50 Ohm 100 Ohm  200 Ohm  300 Ohm   500 Ohm  1K Ohm  

2.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  30W  

30W  แบบค่าคงที่  ราคากลาง  2XX  

ค่าที่นิยมใช้งาน  10 Ohm  50 Ohm  100 Ohm  1K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

30W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  2XX  

ค่าที่นิยมใช้งาน  0.5 Ohm   1 Ohm  5 Ohm  10 Ohm   22 Ohm  50 Ohm  100 Ohm  150 Ohm  200 Ohm  300 Ohm  500 Ohm  1K Ohm  2K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

3.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  50W  

50W  แบบค่าคงที่  ราคากลาง  4XX  บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน    10 Ohm  50 Ohm  100 Ohm  1K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

50W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  4XX  บาท

0.5 Ohm   1 Ohm  5 Ohm  10 Ohm   15 Ohm    20 Ohm  50 Ohm  100 Ohm  150 Ohm  200 Ohm  300 Ohm  500 Ohm  1K Ohm  2K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

4.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  100W  

100W  แบบค่าคงที่  ราคากลาง  9XX  บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน    10 Ohm  50 Ohm  100 Ohm  1K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

100W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  9XX  บาท

 1 Ohm  5 Ohm  10 Ohm   25 Ohm    20 Ohm  50 Ohm  100 Ohm   220 Ohm   300 Ohm  500 Ohm   1K Ohm  3K Ohm  

5.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  200W  

200W  แบบค่าคงที่  ราคากลาง  1XXX  บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน    8 Ohm  10 Ohm   100 Ohm  1K Ohm  5K Ohm  10K Ohm

200W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  1XXX  บาท

 0.5 Ohm  1 Ohm   10 Ohm   25 Ohm      50 Ohm  100 Ohm   200 Ohm   300 Ohm  500 Ohm   1K Ohm  2K Ohm   10K Ohm

6.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  300W  

300W  แบบค่าคงที่  ราคากลาง  2XXX   บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน       10 Ohm   50 Ohm  100  Ohm

300W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  2XXX  บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน    1 Ohm   10 Ohm        50 Ohm  100 Ohm   200 Ohm   300 Ohm  500 Ohm   1K Ohm

7.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  400W  

400W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  2XXX  บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน    20 Ohm  100 Ohm   260 Ohm      500 Ohm   1K Ohm  

8.  ตัวต้านทานไวร์วาวด์ สีเขียว  500W  

500W  แบบปรับค่าได้   ราคากลาง  3XXX บาท

ค่าที่นิยมใช้งาน   1 Ohm  50 Ohm     100 Ohm   300 Ohm      500 Ohm   1K Ohm 
Variable Power Resistor  Resistor  ရီစၥတာ

อาร์เบรค R-Brake  braking resistor

200W resistor  R-Brake  braking resistor