OPTO / optocoupler Part Number เบอร์ ออปโต้คัปเปลอร์ มีในตลาด ( ไทย )

Optocoupler   Part  Number  

เบอร์ออปโต้คัปเปลอร์  (OPTO ) ที่นิยมใช้และมีของในตลาด ( ไทย ) สำหรับช่างหาอะไหล่เพื่อซ่อมบอร์ด

หรือหาเบอร์อุปกรณ์ทำวงจร  นำเบอร์ที่สนใจไปเช็ครายละเอียดอื่นๆใน Datasheet 


ออปโต้คัปเปลอร์   OPTO    optocoupler  电子元件

 OPTO optocoupler   Part Number  เบอร์  ออปโต้ 

PC111   ขา  DIP 6

PC123  ขา DIP 4

PC817         ขา DIP 4
PS2501-1   ขา DIP4
TLP250      ขา DIP
TLP621      ขา DIP
H11A3       ขา DIP
H11A2        ขา DIP
H11AA2     ขา DIP  สีดำ
H11AA2     ขา DIP  สีขาว
H11A5100 ขา DIP   สีขาว
H11B1        ขา DIP  สีขาว
H11B2        ขา DIP  สีดำ
H11B3      ขา DIP    สีดำ  
H11D3      ขา DIP
H11D4      ขา DIP
H11G3      ขา DIP สีขาว
H11G1M  ขา DIP
LTV4N25  LTN  สีดำ
4N26M  FSC     สีขาว
4N27 TEMIC    สีดำ
4N28M  FSC   ขา DIP   สีขาว
4N29  QT       ขา SMD  สีดำ
4N29A            ขา SMD  สีขาว
4N30  QT       ขา SMD  สีดำ
4N31              ขา SMD  สีขาว
4N32    ขา DIP  สีขาว
4N35    ขา  DIP สีขาว
4N36   QT  ขา DIP  
4N38    ขา DIP สีขาว
4N38A  ขา DIP
6N135  QT  ขา SMD
6N135         ขา DIP
6N137M     ขา DIP
6N139  QT ขา  SMD
CNY17-1  QT  ขา DIP
CNy17-2
CNY17-3   ขา DIP
CNY17F3   สีดำ
MCA231    สีดำ
MCA255    สีขาว
MCT2EM    สีขาว
MOC603A   ขา SMD สีดำ
MOC640A   ขา SMD สีขาว
MOC3010    ขา SMD สีดำ
MOC3011    ขา SMD สีขาว
MOC3011    ขา DIP  สีขาว  
MOC3020   ขา DIP  สีขาว
MOC3021   ขา DIP  สีขาว
MOC3022       สีขาว
MOC3023M   สีขาว
MOC3041       สีขาว
MOC3042M    สีขาว
MOC3043       สีขาว
MOC3043M   สีขาว
MOC3060        สีขาว
MOC3061        สีขาว
MOC3062        สีขาว 
MOC3081        สีขาว
MOC3082        สีขาว  ขา  SMD
MOC3082        สีขาว  ขา  DIP 
MOC3163
MOC8020       ขา SMD สีดำ
MOC8101      ขา SMD
MOC8104      ขา SMD
MOC8106      ขา SMD
MOC820M     ขา SMD
TIL111           ขา SMD
TIL125          ขา SMD
TIL126          ขา SMD
TIL209A        มี 2 ขาคล้าย LED
TIL224-2       มี 2 ขาคล้าย LED
TIL232          มี 2 ขาคล้าย LED
TIL232-1       มี 2 ขาคล้าย LED
TIL232-3       มี 2 ขาคล้าย LED
TIL234          มี 2 ขาคล้าย LED
TIL234-3       มี 2 ขาคล้าย LED


optocoupler  ออปโต้คัปเปลอร์
                  
opto isolator parts  Optocoupler