พัดลมระบายความร้อน NMB ไฟ AC

สเปคพัดลมระบายความร้อนไฟ AC  สำหรับช่าง เช็คสเปคและหาอะไหล่มาแทนพัดลมที่เสีย  พัดลมรุ่นต่อไปนี้เป็นแบบขั้วเสียบสังเกตที่ชื่อรุ่นจะมีอักษร   T  =  Terminal ขั้วเสียบ


พัดลมระบายความร้อน   电子元件  NMB  AC  cooling fan

พัดลม   NMB


รุ่น  3610PS-10T-B30        ไฟ  100VAC   ขนาด   92X92x25mm        แบบขั้วเสียบ

รุ่น  3610PS-20T-B30        ไฟ  200VAC   ขนาด   92X92x25mm        แบบขั้วเสียบ

รุ่น  3610PS-22T-B30        ไฟ  220VAC   ขนาด   92X92x25mm        แบบขั้วเสียบ
รุ่น  3115PS-22T-B30        ไฟ  220VAC   ขนาด   80X80x38mm        แบบขั้วเสียบ  
รุ่น  09225PB-B2L-EA      ไฟ  220VAC   ขนาด   92X92x25mm        แบบขั้วเสียบ   
 รุ่น 4715MS-12T-B50       ไฟ  115VAC   ขนาด   119x119x38mm     แบบขั้วเสียบ    
 รุ่น 4710PS-22T-B30        ไฟ  220VAC   ขนาด    119x119x25mm     แบบขั้วเสียบ 
 รุ่น 4715MS-20T-B50       ไฟ  200VAC   ขนาด    119x119x38mm     แบบขั้วเสียบ  
 รุ่น 4715MS-22T-B50       ไฟ  220VAC   ขนาด    119x119x38mm     แบบขั้วเสียบ 

พัดลมมีหลายขนาด วิธีระบุขนาดของพัดลมคือวัดความกว้าง x ความยาวx ความหนา
ยกตัวอย่างตามรูปนี้พัดลมขนาด 119x119x38mm

พัดลม   NMB

พัดลม   NMB