ไดโอดบริดจ์ 3 เฟส 3P 5 ขา ไดโอดบริดจ์ 3 เฟส แบบมอดูล ไดโอดบริดจ์ 5 ขา 3 phase bridge rectifier

 ไดโอดบริดจ์  5  ขา   3   phase   bridge  rectifier

ไดโอดบริดจ์   3 เฟสปกติจะมี Diode ข้างใน 6 ตัว มีจุดต่อใช้งาน 5 ขา ต้องระบุกระแส แรงดันและลักษณะเคส  ต่อไปนี้แสดงเบอร์ / รุ่น ไดโอดบริดจ์ 3 เฟส 


ไดโอดบริดจ์   3 เฟส  3P  5 ขา   5 PIN and 5 SIP type  3  phase bridge rectifier
SKD25/01     20A  100V   เคสโลหะสี่เหลี่ยม 5 ขาเสียบ
SKD25/02     20A  200V   เคสโลหะสี่เหลี่ยม 5 ขาเสียบ   
SKD25/04     20A  400V   เคสโลหะสี่เหลี่ยม 5 ขาเสียบ    
SKD25/06     20A  600V   เคสโลหะสี่เหลี่ยม 5 ขาเสียบ     
SKD25/08     20A  800V             เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ     
SKD25/12     20A  1200V           เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ  
SKD25/14     20A  1400V           เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ    
SKD25/16     20A  1600V           เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ    
VUO25-16NO8  20A  1600V      เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ 
VS-26MT20       25A  200V         เคสโลหะสี่เหลี่ยม  5 ขาเสียบ
VS-26MT120     25A  1200V       เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
SKD 25/12         25A  1200V       เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-26MT160     25A  1600V       เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-36MT10      35A    100V        เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-36MT60      35A    600V        เคสโลหะสี่เหลี่ยม    5 ขาเสียบ   
VS-36MT80      35A    800V         เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ  
VS-36MT100    35A   1000V        เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ  
VS-36MT120     35A  1200V       เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ  
VS-36MT160     35A  1600V       เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-36MT20       35A  200V         เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VUO36-12NO8  35A   1200V      เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-36MT140     35A 1400V        เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5 ขาเสียบ
VS-36MT5         35A  600V         เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
VUO36-16NO8  35A   1600V      เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SGBJ2508      25A    800V       5 ขา SIP   
SGBJ2510      25A    1000V     5 ขา SIP 
SGBJ2512      25A    1200V     5 ขา SIP 
SGBJ3510      35A    1000V     5 ขา SIP 
SGBJ3512      35A    1200V     5 ขา SIP 
SGBJ3516      35A    1600V     5 ขา SIP
SGBJ5016      50A    1600V     5 ขา SIP 
SQL Series แรงดันให้เลือกให้ระบุ เช่นต้องการ 50A 1200V ระบุรุ่นเป็น  SQL50A1200V
SQL10A          10A   100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL20A          20A   100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL40A          40A   100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL50A          50A   100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL60A          60A   100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL100A       100A  100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     เคสโลหะสี่เหลี่ยม   5  ขาเสียบ
SQL150A       150A  100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     
SQL200A       200A  100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ       
SQL250A       250A  100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ       
SQL300A       300A  100-1600V แรงดันให้เลือกให้ระบุ     


ไดโอดบริดจ์   3 เฟส แบบมอดูล   Module Type   3  phase bridge rectifier
SKD 30/08 A1     30A    800V  
SKD30/12A1       30A    1200V
SKD30/16A1       30A    1600V
SKD30/16A1       30A    1600V  
VUO35-16NO7    35A   1600V
M5060TB1000    60A    1000V
VUO62-12NO7   63A    1200V
VS-60MT120KPBF    60A  1200V
VUO62-16NO7          60A  1600V
VS-70MT120KPBF   70A   1200V
SKD82/08  80A   800V
SKD82/12  80A  1200V
SKD82/16  80A  1600V  
SKD62/16  86A  1600V
SKD62/08  86A   800V
SKD62/08  86A  800V
SKD62/16  86A   1600V
VUO82-12NO7         88A    1200V
VUO82-16NO7         90A    1600V
VS-90MT160KPBF   90A    1600V
VUO86-12NO7         90A    1200V  
M50100TB800         100A   800V
SKD100/16                  110A   1600V  
VS-110MT160KPBF    110A   1600V  
VS-110MT120KPBF    110A   1200V
SKD100/12                  110A   1200V
VUO105-16NO7          120A   1600V  
VUO110-16NO7          125A   1600V  
VUO110-12NO7          127A   1200V  
VS-130MT120KPBF    130A   1200V
VUO105-12NO7          140A   1200V  
SKD 110/16                 151A   1600v
SKD 110/16                 151A    1600V
VUO125-12NO7          150A   1200V
VUO125-16NO7          150A   1600V
SKD 160/16                 160A   1600V
VS-160MT160KPBF    160A   1600V
VS-160MT80KPBF     160A    800V
VS-160MT120KPBF   160A   1200V
VUO160-16NO7         175A   1600V  
VUO160-12NO7         175A   1200V  
SKD 160/12                205A   1200V
SKD 160/16                205A   1600V
SKD210/16                 207A   1600V
VUO190-16NO7         240A   1600V


ไดโอดบริด 3 เฟส  ขนาดกระแสต่างๆ   3   phase  bridge rectifier
MDS Series เป็น  ไดโอดบริด 3 เฟส ข้างในมีไดโอด 6 ตัว  แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
เช่นต้องการ 100A  1600V ระบุรุ่นเป็น  MDS100A1600V 
MDS30A     30A        600-1600V      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS50A     50A        600-1600V      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS75A     75A        600-1600V      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS100A  100A       600-1600        แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS150A  150A       600-1600        แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS175A  175A       600-1600        แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS200A   200A      600-1600         แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS300    300A       600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS400    400A       600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS500    500A       600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS600       600A         600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS800       800A         600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน
MDS1000    1000A        600 ~ 2000      แรงดันให้เลือกต้องระบุแรงดัน