โซลิดสเตตรีเลย์ ( Solid State Relay ) สเปค โซลิดสเตตรีเลย์ FOTEK

โซลิดสเตตรีเลย์  ( Solid State Relay )   Part  Number  and   specs

โซลิดสเตตรีเลย์  ( Solid State Relay ) ใช้เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่คือ 1.  แบบ AC Control     2. แบบ DC Control   ส่วน  Load  แบ่งออกเป็น AC Load   และ  DC  Load  ส่วนขนาดกระแสของโหลดมีตั้งแต่แอมป์ต่ำจนถึงหลายร้อยแอมป์  ลักษณะแพคเกจมาตราฐานของโซลิดสเตตรีเลย์ตามรูปด้านล่าง ถ้าแอมป์สูงมากจะเป็นแบบมอดูลตัวใหญ่  เราคุ้นเคยกับโซลิดสเตตรีเลย์ที่ใช้ไฟ  1  เฟสนอกจากนั้นยังมีแบบใช้กับไฟ  3  เฟสด้วย  ราคาโซลิดสเตตรีเลย์  ( Solid State Relay )Fotek  Solid State Relay

Fotek  โซลิดสเตตรีเลย์  Solid State Relay


FOTEK SSR Solid State Relay
ตัวอย่างรุ่นของโซลิดสเตตรีเลย์
1.   รุ่น SSR-25DA   Input  3-32VDC , Output  /  Load   24-380VAC   25A
ราคาถูกที่พบในตลาดคือประมาณ  2XX บาท 

FOTEK  SSR-25DA2.   รุ่น  SSR-25DD  Input  3-32VDC , Output  /  Load   5-200DC   25A   
ราคาถูกที่พบในตลาดคือประมาณ  2XX บาท 

FOTEK SSR-25DD  Solid State Relay3.   รุ่น  SSR-40DA  Input  3-32VDC , Output  /  Load   24-380VAC   40A   
ราคาถูกที่พบในตลาดคือประมาณ  2XX บาท   
FOTEK  SSR-40DA4.   รุ่น  SSR-40AA    Input   70-280VAC  , Output  /  Load   24-380VAC   40A   
ราคาถูกที่พบในตลาดคือประมาณ  2XX บาท   
SSR-40AA


ยังมีรุ่นอื่นๆในตลาดให้เลือกขนาด 25A -100A ดังนี้
SSR-25VA  กระแสโหลด  25A     SSR-50DD  กระแสโหลด  50A    SSR-50AA  กระแสโหลด 50A  SSR-75AA  กระแสโหลด  75A  SSR-100DA  กระแสโหลด   100A  ให้สังเกตตามรูปรหัสรุ่น A จะหมายถึง AC Control  รหัสรุ่น D จะหมายถึง  DC Control

FOTEK SSR-25VA SSR-50DD  SSR-50AA SSR-75AA SSR-100DA