ราคาวาริสเตอร์ เบอร์ วาริสเตอร์ MOV Varistor

 เบอร์   วาริสเตอร์  MOV    Varistor  

วาริสเตอร์  MOV โดย  MOV  ย่อมาจาก  Metal oxide varistor เป็นชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวาริสเตอร์  ตัวอย่างเบอร์  เช่น MOV-20D431K   เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย CNR  ก็ =  METAL OXIDE VARISTOR เช่นกันซึ่งอ้างอิงตาม Datasheet  ตัวอย่างเบอร์เช่น   CNR07D431K      ข้อมูลที่สำคัญของวาริสเตอร์คือขนาดความโต Dia ของแผ่นกลมหรือ Disc  มีขนาด 7mm ในชื่อรุ่นจะมีเลข 7  เช่น CNR07D101K    ขนาด  10mm จะมีเลข 10 เช่น  CNR10D101K  ขนาด 14mm จะมี 14 เช่น CNR14D101K    ขนาด 20mm จะมี  20 เช่นรุ่น  CNR20D101K เป็นต้น โดยตัวเลขช่วงท้ายของรุ่นจะหมายถึงแรงดันสูงสุดที่มันทำงานหรือตัด เช่น  CNR07D101K    101 หมายถึง      60V และ  CNR07D121K   121 =    75V  เป็นต้น ตัวเลขแรงดันไฟนี้ต้องเช็คใน  Datasheet เพราะบางครั้งพบว่าผู้ผลิตวาริสเตอร์แต่ละรายให้ตัวเลขมีความหมายต่างกัน   วาริสเตอร์   Varistor  电子元件

ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับช่างเช็คสเปค หาเบอร์แทน ราคาวาริสเตอร์ขนาด 7mm-20 อยู่ในช่วง 5-20 บาทแล้วแต่ร้าน  สามารถเทียบเบอร์ได้โดยขนาดความโตแผ่นกลม Dia ต้องเท่ากันหรือมากกว่าได้ ส่วนแรงดันไฟต้องเท่ากันเท่านั้น ถ้าไฟต่างกันจุดทำงานจะต่างกัน   แรงดันไฟ AC สูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์ ยกตัวอย่าง เช่น ปลั๊กไฟป้องกันฟ้าผ่า ใช้เบอร์   CNR20D471K         300V  เบอร์นี้มีสเปคไฟสูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์คือ 300VAC  สามารถใช้กับไฟ 220VAC ได้โดยยังไม่ตัด   แรงดันไฟเกินที่มันตัดสำหรับเบอร์   CNR20D471K นี้เรียกว่า  Varistor Voltage คือบอกเป็นช่วง 423  (Min)   470V(Typ)   517V (Max)  ค่านี้อ้างตามสเปคใน Datasheet  สำหรับเบอร์อื่นๆก็พิจารณาในทำนองเดียวกัน

ขนาด  Size 7mm    แรงดันไฟ AC สูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์
CNR07D101K         60V
CNR07D121K            75V
CNR07D151K       95V
CNR07D181K         115V
CNR07D201K       130V
CNR07D220K       14V
CNR07D221K         140V
CNR07D271K         175V
CNR07D241K         150V
CNR07D330K       20V
CNR07D331K         210V
CNR07D390K         25V
CNR07D391K         250V
CNR07D431K       275V
CNR07D470K       30V
CNR07D471K         300V 
CNR07D561K         350V
CNR07D680K         40V
CNR07D681K         420V
CNR07D820K         50V
CNR07D821K       510V

ขนาด  Size 10mm   แรงดันไฟ AC สูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์
CNR10D101K         60V
CNR10D121K         75V
CNR10D151K         95V
CNR10D181K         115V
CNR10D201K         130V
CNR10D220K         14V
CNR10D221K         140V
CNR10D241K         150V
CNR10D330K         20V
CNR10D331K         210V
CNR10D390K         25V
CNR10D391K         250V
CNR10D431K         275V
CNR10D470K         30V
CNR10D471K         300V
CNR10D561K         350V
CNR10D680K         40V
CNR10D681K         420V
CNR10D820K         50V
CNR10D821K       510V

ขนาด  Size 14mm  แรงดันไฟ AC สูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์
CNR14D101K         60V
CNR14D121K         75V
CNR14D151K         95V
CNR14D181K         115V
CNR14D201K         130V
CNR14D220K         14V
CNR14D221K         140V
CNR14D241K         150V
CNR14D271K         175V
CNR14D330K         20V
CNR14D331K         210V
CNR14D391K         250V
CNR14D431K         275V
CNR14D471K         300V
CNR14D561K         350V
CNR14D681K         420V
CNR14D821K         510V

ขนาด   Size 20mm  แรงดันไฟ AC สูงสุดที่ใช้กับวาริสเตอร์
CNR20D101K         60V
CNR20D121K         75V
CNR20D151K         95V
CNR20D180K         11V
CNR20D181K         115V
CNR20D201K         130V
CNR20D220K         14V
CNR20D221K         140V
CNR20D241K         150V
CNR20D271K         175V
CNR20D330K         20V
CNR20D331K         210V
CNR20D391K         250V
CNR20D431K         275V
CNR20D471K         300V
CNR20D561K         350V
CNR20D681K         420V
CNR20D821K         510V


MOV   METAL OXIDE VARISTOR  เบอร์ วาริสเตอร์