เบอร์ ไดโอดความถี่สูง มีในตลาด ( ไทย ) Ultra Fast  Diode และ Super Fast Diode Part Number

เบอร์ไดโอดความถี่สูง

การอ่านค่าไดโอด เบอร์ไดโอดมีความหมายเกี่ยวกับสเปคเช่น เบอร์ขึ้นต้นด้วย MUR มี MUR120    MUR140 เป็นต้น เป็น  Switch Mode Power Rectifier  ใช้ในงานสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายและอินเวอร์เตอร์   ไดโอดความถี่สูงนิยมใช้งานในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งและอินเวอร์เตอร์เป็นไดโอดที่มีความเร็วระดับ Ultra Fast    บางวงจรก็ใช้ความเร็วระดับ  Fast  Recovery  วิธีการหาเบอร์แทนคือนำเบอร์ไดโอดตัวเก่าไปค้นหาค่ากระแส แรงดัน ความเร็ว ลักษณะขาหรือตัวถัง ( Package)  จากนั้นทำการค้นหาเบอร์แทนโดยให้ค่าความเร็วเท่ากันหรือเร็วมากกว่า ( ตัวเลข Speed ค่า ns ยิ่งน้อยยิ่งเร็ว ) ค่าระดับความเร็วแบ่งออกเป็น 3 ระดับคร่าวๆ ตามรายการเบอร์ต่อไปนี้ เมื่อได้เบอร์แทนแล้วให้เช็คดูใน Datasheet อีกรอบว่าค่าต่างๆ รวมถึงตัวถัง  เหมือนไดโอดตัวเก่าหรือมีแนวโน้มว่าจะใช้แทนได้ใน % ที่สูงFast   recovery  Diode   ไดโอดความถี่สูงการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ( ภาษาอังกฤษ  )

Check electronic  devices  with  multimeter   (  English )

บทความภาษาอังกฤษ   อ่านที่ >    https://testmultimeter.com/

Read  here   >    https://testmultimeter.com/Diode   Part  Number
Fast Recovery    ค่าความเร็ว   ( trr  Speed   Typ)  ประมาณ  150ns
ตัวอย่างเบอร์  Fast Recovery  Diode
MR856RLG        3A        600V        100ns
BY8006              10mA   8000V      100ns
BY8004              20mA   5000V      100ns
1N4937-EIC       1A        600V        150ns
F16C20A            16A      200V        150ns
F16C20C            16A      200V        150ns
1N4936RLG       1A        400V        150ns   
FR302-R0              3A     100V        150ns
FR302G-K R0G    3A     100V        150ns
FR303G-K R0G    3A     200V        150ns
FR303-R0        3A      200V        150ns
FR602              6A      100V        150ns
1N4933            1A      50V          200ns  
RURG80100    80A    1000V      200ns   
1N4937-MIC    1A      600V       200ns  
1N4933    1A      50V       200ns  
1N4935    1A     200V      200ns  
1N4936    1A     400V      200ns
1N4937    1A      600V     200ns
FR207      2A     1000V    500ns  
FR157-TR         1.5A       1000V    500ns  
RGP10M           1A          1000V    500ns  ตัวอย่างเบอร์  Ultra Fast  Diode   ค่าความเร็ว   ( trr  Speed   Typ)  ประมาณ  75ns 
RURG3020CC       30A   200V       50ns    
STTH30R06PI       30A   600V       50ns  
MUR460G              4A    600V       50ns
EGP10GE-E3/54    1A    400V       50ns    
RHRP8120_NL      8A    1200V      55ns 
RHRP8120             8A    1200V      55ns
VS-15ETL06FPPBF    15A             600V   60ns   
MUR1560G     15A      600V          60ns
MUR860G       8A        600V          60ns
MUR840G       8A        400V           60ns
RHRP15120    15A      1200V         65ns
RHRG30120    30A      1200V        65ns
RURG5060      50A      600V          65ns  
RURG8060       80A     600V             75ns
UF4007-A0        1A         1000V        75ns
BYV26E            1A         1000V         75ns  
MUR180E          1A         800V          75ns 
MUR1100EG     1A         1000V        75ns 
UF4007 A0G      1A        1000V         75nS
UF4007-E3/54    1A        1000V        75ns
UF4005-E3/54    1A        600V          75ns
MUR460RLG     4A        600V          75ns
MUR160RLG    1A         600V          75ns
RHRP30120       30A       1200V        85ns
MUR880EG       8A         800V          100ns 

ตัวอย่างเบอร์   Super Fast   Diode    ค่าความเร็ว   ( trr Speed  Typ)  ประมาณ  35ns 
RFN20T2DNZC9   20A     200V    16ns
RFN16T2D             16A     200V    16ns  
RFV12TG6SGC9   12A     600V    18ns  
RFUH20TF6S        20A     600V    18ns    
RFUS10TF4S         10A     430V    19ns  
RFV15TG6SGC9   15A     600V     20ns  
RFN5TF8S             5A        800V    20ns    
RFUS20TF6S                    20A      600V     23ns 
VS-HFA25PB60PBF         25A      600V     23ns
RFUH30TS6SGC11          30A       600V    25ns
MUR410                            4A        100V     25ns
MUR420G                         4A        200V     25ns
MUR120                            1A        200V     25ns 
MUR140                            1A        400V     25ns
MUR160RLG                    1A        600V     25ns
SG10LC20USM-5600       10A      200V     25ns  
RFV8TJ6SGC9                  8A        600V     25ns   
RFV8TG6SGC9                 8A        600V    25ns
ISL9R3060G2       30A      600V    27ns
RF1005TF6S-T     10A      600V    30ns  
RF1005TF6S         10A      600V    30ns  
30CPH03PBF        15A      300V    32ns   
MUR1615CTG      16A     150V     35ns
MUR115G             1A        150V    35ns
MUR1520G           15A      200V     35ns
MUR1620CTG      16A      200V     35ns
MUR820G             8A        200V     35ns
BYT28F-300-E3/45    5A        300V      35ns  
MUR120RLG             1A        200V      35ns
MUR3020WTG          30A      200V      35ns
SF54                            5A        200V      35ns
RFN30TS6SGC11      30A       600V     36ns  
RFN60TS6DGC11      60A      600V      36ns   
RFNL5TJ6SGC9         5A        600V      38ns
RURG3020CC_NL     30A      200V      45nsUltrafast  Diode    Fast  recovery  Diode   MUR420เรียนรู้เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร  ?    
โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด  มี  17  เรื่องให้อ่าน  เป็นต้น

เลื่อกอ่านหัวข้อต่อไปนี้    ................

1)  ไดโอด (17)     มี  17  เรื่อง 


3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)    มี   30 เรื่อง