4-SIP Bridge rectifier Part Number เบอร์ไดโอดบริดจ์ 4 ขาเรียง ไดโอดบริด 4 ขา

4-SIP   Bridge  rectifier   Part  Number   
เบอร์ไดโอดบริดจ์   4   ขาเรียง

แสดงเบอร์ไดโอดบริด 4 ขา และ การอ่านค่าไดโอด ตามขนาดกระแสและแรงดัน  ไดโอดบริดจ์มี  4  ขาเรียงตามรูปผู้ผลิตไดโอดเรียกว่า  4-SIP  ต่อไปนี้เป็นสรุปสเปคกระแสและแรงดันสำหรับช่างเช็คสเปค หาอะไหล่ / เบอร์แทน และหาเบอร์อุปกรณ์เพื่อออกแบบวงจร  


Diode   rectifier   bridge  diode    ไดโอด
                                                           4-SIP  Case   Bridge rectifier


4-SIP  Bridge rectifier  Part  Number

รายการเบอร์ไดโอดบริดจ์  4  ขาเรียง  ( 4-SIP )

KBP2005 LGE     2A   50V         มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP201         LGE      2A    100V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP202  LGE     2A     200V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP204 LGE   2A   400V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP206 LGE   2A   600V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP208 LGE   2A  800V      มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBP210 LGE   2A 1000V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

LGE406 LGE  4A  600V       มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

LGE408 LGE  4A  800V       มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL400   4A  50V       มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL401   4A  100V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL402   4A  200V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL404   4A   400V    มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL406   4A   600V    มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL04   4A  400V     มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

KBL410   4A  1000V   มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

4GBL01   4A  100V      มี  4 ขายาว ( 4-SIP )

4GBL04   4A  400V      มี  4 ขายาว ( 4-SIP )


Diode   4  ขา  SIP  (  มีขา 1 แถว ) 
4GBL01     4A   100V
4GBL02    4A   200V  
4GBL04    4A   400V   
4GBL06    4A   600V    
4GBL08    4A   800V    
6GBU01    6A   100V
6GBU02    6A   200V  
 6GBU04   6A   400V  
6GBU06    6A   600V  
6GBU08    6A   800V  
8GBU01    8A   100V
8GBU02    8A   200V  
8GBU04    8A   400V  
8GBU06    8A   600V  
8GBU08    8A   800V  

Diode Bridge Rectifier   4  ขา  DIP Case (  เหมือนขา IC มี 2 ข้าง )
DF01M      1A   100V
DF02M      1A   200V
DF04M      1A   400V
DF06M      1A  600V
DF08M      1A   800V


rectifier diode part number   SIP case

diode part number list4
                              ตัวอย่างไดโอดบริดจ์  ขาแบบ  4 - SIP  หรือ   ขาเรียงเป็นแถว
เรียนรู้เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร  ?    โดยจัดเป็นหมวดหมู่  แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  ไดโอด  มี  17  เรื่องให้อ่าน  เป็นต้น

เลือก     อ่านหัวข้อต่อไปนี้ .................................................... 

1)  ไดโอด (17)    มี  17  เรื่อง 


3)  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (30)   มี   30 เรื่อง