เบอร์ ไอซีเร็กกูเลเตอร์ IC Regulator 78XX Part Number

  IC  Regulator  78XX   Part  Number

เบอร์ไอซีเร็กกูเลเตอร์สำหรับช่างเช็คสเปคและหาเบอร์แทน   สังเกตว่าไอซีจะมีเคสหลายแบบ เคสหรือตัวถังแตกต่างกันจะมีกระแสที่ต่างกัน  


IC  Regulator 78XX


IC regulator  7815CT  7915CT
                              7815CT  and    7915CT
                      

สรุปเบอร์ไอซีเร็กกูเลเตอร์  /   IC  Regulator 78XX 

MC7805CT              5V       1A      TO-220      
L7805CV                 5V       1A      TO-220
LM7805                   5V       1A      TO-220 
LM7812                   5V       1A      TO-220    
KIA7805API             5V       1A      TO-220F
KA7805A                 5V       2.2A   TO-220 
 M7805K                  5V       3A    TO-3        
TA7805F                  5.25V  1A   SMD  HSOP  
 L7805                     5V   1.5A  D2PAK  TO-263 
 L780S05                 5V     1A     TO-220       
 KIA7806P               6V      1A     TO-220  
 MC7806CT             6V      1A     TO-220  
 L7806CV                 6V     1A     TO-220    
 LM7806                   6V      1A    TO-220      
 UA7806C                6V      1A     TO-220       
 BA17806                 6V     1A      TO-220    
 KA7806                   6V     1A     TO-220  
 UA7806CK              6V     3A     TO-3    
 HA17807                   7V       1A    TO-220   
 AN7807                      7V      1A    TO-220  
 S7808P                      8V     2.2A   TO-220  
  AN7808                     8V     1A     TO-220  
  KIA78008                  8V     1A     TO-220  
  KIA7808PI                 8V     1A     TO-220AF  
  KA7808                      8V    1A     TO-220 
  MCT7808CT              8V    1A     TO-220  
  L7808                        8V    1A      TO-220 
  LM7808                     8V     1A     TO-220 
  LM7808                     8V     1A      TO-220   
  L7808CV                   8V      1A     TO-220  
  UA7808C                  8V     1A      TO-220
  LM7808K                  8V      TO-3    
  MC7808CK               8V     TO-3  
  L7809CV                   9V     1.5A    TO-220 
  MC7809C                 9V     1A    SMD   DPAK
  TA78009AP               9V     1A    TO-220   
  LM7809CT               9V      1A   TO-220   
  LM7809K                  9V      TO-3   
  KA7809RTE             9V      TO-252 
  KA7810                    10V     1A     TO-220   
  L7810CV                  10V    1A   TO-220  
  LM7810K                 10V     TO-3    
  7812UCA                 12V      1A   TO-220   
  L7812STDG            12V      1A   TO-220  
  LM7812                   12V      1A   TO-220  
  MC7812                   12V      1A   TO-220   
   W7812                    12V      1A   TO-220    
  KA7812                    12V      1A   TO-220 
  LM340K-12              12V     1A    TO-3  
  LM7812K                 12V     3A    TO-3 
  MV7812CK              12V      3A    TO-3   
  KA7812RTF             12V      1A    SMD  TO-252 
  7815UCA                 15V     1A     TO-220       
  7815UCB                 15V    1A      TO-220       
  MC7815CD2T          15V     1A     SMD  D2PAK  
  LM7815                    15V    1A     TO-220      
  KA7815TU                15V    1A    TO-220      
  LM7815T                  15V    1A     TO-220    
  L7815CV                  15V    1A     TO-220    
  LM7815K                 15V     3A    TO-3  
  TA7818S                  18V    1A     TO-220AF
  L7818CV                  18V    1A     TO-220   
  7818                         18V    1A     TO-220 
  LM7818K                 18V     TO-3  
  LM7818                    18V    TO-220  
  L7820CT                  20V     3A    TO-3    
  LM7822C                 22V     1A    TO-220  
  MC7824CT              24V     1A    TO-220
  KIA7824P                 24V    1A    TO-220 
  7824P                       24V     1A   TO-220
  L7824CV                  24V     1A    TO-220
  LM7885C               8.5V   1A       TO-220
  LM78H05               5V     TO-3    
  LM78H12               12V   TO-3  
  74H15                    15V   TO-3    
  TA78L020               20V   TO-92L   
  L78L05                   5V      0.1A    TO-92  
  MC78L05ACP        5V     TO-92  
  78L05                     5V     0.1A   TO-92    
  78L05                     5V      0.1A   TO-92  
  LM78L05ACM        5V  SMD   SOIC-8 
  L78L06A                  6V  TO-92           
  78L08AZ                 8V       0.1A      TO-92
  LM78L08                 8V     0.1A  TO-92  
  L78L08A                 8V       TO-92     
  78L09                      9V      0.1A    TO-92  
   KIA78L09F             9V      0.1A    TO-92   
  LM78L09ACZ          9V      0.1A    TO-92    
  L78L09A                  9V       0.1A   TO-92  
  LM78L09                 9V      SMD  SOT-89  
  KIA78L09                 9V      0.1A   SMD  SOT-89   
  78L10                                 10V        0.1A   TO-92
  LM78L12                             12V      TO-92      
  MC78L12ABPG                  12V       TO-92     
  MC78L12ACP                     12V      0.1A   TO-92  
  LM78L12                            12V       0.1A  TO-92
  LM78L12ACZ1                   12V      0.1A  TO-92 
  LM78L12                            12V       0.1A  TO-92
  78L12ACUTR                     12V   SMD  SOT-89  
  KIA78L12                          12V  SMD  SOT-89    
  TA78L015                          15V      0.15A   TO-92L
  LM78L15                           15V        0.1A  
   LM78L15                          15V    TO-92 
  LM78L15ACZ                    15V    0.1A     TO-92
  TA78L024AP                     24V    TO-92L  
  KIA78L15                          15V     SOT-89   
  AN78L18                           18V     0.1A  TO-92 
  MC78L18ACP                    18V    0.1A       TO-92
  NJM78L18                          18V     0.1A   TO-92
  MC78L24ACP                 24V     0.1A    TO-92      
  L78L33ACZ                     33V   0.1A    TO-92   
 78M05T                            5V        0.5A    TO-220F  
  UA78M05HM                   5V     0.5A  TO-39      
  HA178M05                       5V     0.5A  TO-220    
  BA178M05FP                   5V  0.5A  SMD  Dpak  TO-252 
  78M05                              5V  SMD  Dpak TO-252
  L78M05                            5V   SMD   SOT-89  
  MC78M06CT                    6V    TO-220   
  L78M06CV                        6V     0.5A   TO-220
  78M07                              7V    0.5A     TO-220  
  78M08A                             8V     TO-220  
  78M08T                            8V    TO-220F  
  L78M08CV                       8V      TO-220    
  UA78M08                         8V  0.5A    TO-220   
  MC78M08C                      8V      0.5A     TO-220
  MC78M08CT                    8V     TO-220  
  78M08                              8V    0.5A    TO-39  
  78M12                               12V     0.5A   TO-220  
  78M12CT                         12V     0.5A    TO-220  
  78M12T                             12V   0.5A    TO-220F 
  L78M12                             12V     TO-220 
  78M15A                             15V    TO-220     
  MC78M15C                       15V     0.5A   TO-220   
  MC78M15CT                    15V     TO-220   
  L78M15CV                       15V        0.5A   TO-220   
  NJM78M15A                      15V      TO-220   
  78M15CDT                       15V    0.5A  SMD DPAK TO-252 
  78M18                              18V    TO-220      
  78M18A                             18V    0.5A    TO-220   
  LM78M18CV                     18V     0.5A   TO-220 
  MC78M18CT                     18V    0.5A   TO-220 
  78M20A                             20V    TO-220 
  MC78M20CT                     20V     0.5A    TO-220   
  78M24A                             24V    0.5A   TO-220 
  AN78N05                           5V   0.3A     TO-126    
  AN78N07                           7V        TO-220 
  AN78N12                           12V      TO-126 
  AN78N15                          15V      TO-126  
  AN78N20                           20V      TO-126 
  AN78N24                           24V      TO-126  
  KA278R05                          5V    2A   TO-220F
  KA378R05T                       5V     3A   TO-220F  
  KA78R33                           3.3V   1A   TO-220F  
  L78S09CV                         9V   2A    TO-220 
  L78S10CV                       10V   2A    TO-220 
  L78S15CV                       15V   2A    TO-220 
  MC78T05CT                      5V   3A     TO-220  
  MC78T12                         12V   3A    TO-220 
  MC78T15                         15V   3A    TO-220 

IC regulator   LM317T
        LM317T  

IC regulator  LM317T
       LM317T  เรียนรู้    เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร   
โดยจัดเป็นหมวดหมู่  
แบ่งเป็นหมวดหมู่    เช่น    ไดโอด   มี   17   เรื่องให้อ่าน   เป็นต้น

ไดโอด (17)  เลื่อนหน้า  > ด้านล่างสุด   เพื่อดูอะไหล่อื่นๆต่อ หรือดูที่เมนูด้านข้าง