เบอร์ไอซีเร็กกูเลเตอร์ IC Regulator 79XX Part Number

 IC  Regulator  79XX   Part   Number

เบอร์ไอซีเร็กกูเลเตอร์ตระกูล   79XX  สำหรับช่างเช็คสเปคและหาเบอร์แทน   ไอซีมีเคสหรือตัวถังหลายแบบตัวถังแตกต่างกันกระแสก็จะต่างกัน     มีข้อสงสัยให้นำเบอร์ค้นหา Datasheet 


ไอซีเร็กกูเลเตอร์  IC  Regulator 79XX

   
           
ไอซีเรกูเลเตอร์   ไอซีเร็กกูเลเตอร์
                             ตำเหน่งขาของ   IC ตระกูล 78XX  รูป 1     และ   79XX  รูป 3


  FC7905                   -5V      1A      TO-220
  LM7905CT             -5V      1A     TO-220 
  KA7905TU             -5V      1A      TO-220    
  L7905CV                -5V      1A      TO-220  
  MC7905CK            -5V       3A     TO-3         
  7905CK                  -5V       3A     TO-3     
  7906P                      -6V      1A    TO-220      
  7906A                      -6V     TO-220  
  L7906CV                -6V     1A      TO-220 
  KA7906                  -6V     1A      TO-220  
  7906A                      -6V      TO-220        
  MC7906CK             -6V      TO-3  
  AN7907T                -7V      1A  TO-220 
  7908C                      -8V     TO-220  
  LM7908C                -8V      1A      TO-220      
  L7908CV                 -8V     1A       TO-220      
  MC7908CK             -8V     1.5A    TO-3          
  NJM7908FA             -8V     1.5A    TO-220F        
  UA7908KC              -8V     3A       TO-3
  7909A                       -9V     TO-220       
  KIA7909                  -9V      1A     TO-220
  KA7910                    -10V    1A    TO-220     
  L7909CV                  -9V     1A     TO-220
  LM7912CT               -12V   1A     TO-220
   MC7912CT             -12V    1A     TO-220
  KA7912A                  -12V   1A     TO-220      
  L7912CV                  -12V   1A      TO-220
   UA7912C                - 12 V  1A     TO-220 
  L7912CD2T             -12V 1.5A SMD  D2PAK  TO-252 
  LM7912K                 -12V             TO-3
  KA7915                    -15V     1A    TO-220   
  7915P                         -15V            TO-220  
   L7915CV                  -15V   1.5A  TO-220
  MC7915CT              -15V     1A    TO-220 
  UA7915CK               -15V    3A    TO-3  
  LM7915CK               -15V     3A   TO-3          
  AN7918T                  -18V     1A    TO-220       
  L7918CV                   -18V    1.5A TO-220  
  KA7918TU                -18V    1A    TO-220  
  TA79020S                  -20V    3A    TO-220F  
  AN7920T                    -20V    3A   TO-220
  TA79024                     -24V    1A   TO-220 
  LM7924C                   -24V    1A    TO-220       
  AN79L04                    -4V   0.1A    TO-92
  79L05AZTA               -5V   0.1A     TO-92 
  79L05                         -5V   0.1A    TO-92 
  LM79L05                    -5V  0.1A    TO-92      
  79L05C                       -5V   SMD    SO-8    
  AN79L06                    -6V     0.1A   TO-92  
  KA79L08AZ               -8V    0.1A    TO-92
  79L08                          -8V     0.1A   TO-92
  79L09                        - 9V      0.1A   TO-92 
  AN79L09                     9V    TO-92         
  NJM79L09A               - 9V    0.1A   TO-92  
  LM79L12                   -12V    0.1A   TO-92 
  L79L12ACZ              -12V    TO-92        
  MC79L12CP             - 12V    0.1A    TO-92   
  AN79L15                   -15V    0.1A    TO-92  
  LM79L15                  -15V     TO-92     
  MC79L15ACP           -15V     0.1A   TO-92  
  79L15                         -15V      0.1A  TO-92  
  AN79L18                   -18V     0.1A    TO-92  
  NJM79L18A               -18V    TO-92  
  AN79L24                    -24v  0.1A     TO-92  
  79M05                         -5V   0.5A     TO-220  
  LM79M05CP              -5V   0.5A     TO-202   
  UA79M05AUC           -5V    0.5A    TO-220      
  MC79M05CDT           -5V   0.5A     SMD  D2PAK  
  TS79M06A                   -6V    0.5A     TO-220    
  AN79M06                     -6V    0.5A    TO-220   
  KA79M12                       -12V  0.5A     TO-220   
  NJM79M12FA                -12V  0.5A     TO-220F  
  UC79M12AHC               -12V  0.5A    TO-220  
  UA79M12HM               -12V    0.5A     TO-39      
  UA79M15AUC              -15V   0.5A    TO-220   
  79M15                            -15V     TO-220   
  AN79M20                        -20V    0.5A   TO-220   
  AN79M24                       -24V     0.5A   TO-220  
  UA79M24                       -24V     0.5A   TO-220 
  AN79N05                        -5V       TO-126  
  AN79N12                        -12V     TO-126  


LM317T   IC  regulator
      รูป ไอซีเรกูเลเตอร์ เบอร์  LM317T   ปรังแรงดันได้   ไฟบวก
   
LM317T  ไอซีเรกูเลเตอร์
      ตำเหน่งขาของ  LM317T


 เรียนรู้     เบอร์อะไหล่   เพื่อสังเกตว่าเบอร์ขึ้นต้นแบบนี้เป็นอุปกรณ์ชนิดอะไร   
 โดยจัดเป็นหมวดหมู่  
 แบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น    ไดโอด   มี   17    เรื่องให้อ่าน   เป็นต้น

ไดโอด (17)